27 กันยายน 2556 11:15 น.

กรวดน้ำไทยโบราณ

ปติ ตันขุนทด

***บุญทานที่ทำ กลายเป็นข้าวน้ำ เครื่องทิพย์นานา เป็นวิมานทองทอง 
เรืองรองโสภา กับทั้งนางฟ้า  พันหนึ่งบริวาร เครื่องทิพย์ทั้งนี้ 
ส่งถึงชนนี บิดาอย่านาน ถึงญาติทุกหมู่ ครูบาอาจารย์ 
พ้นทุกข์อย่านาน ได้วิมานทอง ฝูงเปรตทั้งหลาย นรกอสุรกาย 
หมู่สัตว์ทั้งผอง เต่าปลาปูหอย กุ้งน้อยเนืองนอง จงตั้งใจปอง 
รับเอาส่วนบุญ สัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ ตัวเรานี้ไซร้ ได้ทำทารุณ 
ด้วยการน้ำใจ ฝากไว้เป็นทุน รับเอาส่วนบุญ อย่าเป็นเวรกรรม 
อินทราเทวา อีกทั้งพรหมมา ท้าวเวสสุวรรณ พระภูมิเจ้าที่ 
พระอาทิตย์พระจันทร์ พระอังคารพุทธัญ พฤหัสบดี พระศุกร์พระเสาร์ 
เทพเจ้าทั้งหลาย สิบสองราศี พระยมพระกาฬ  จตุโลกบาลทั้งสี่ 
ครุฑานาคี กินนรีกินนรา เทพเจ้าทั้งหลาย ทั้งหญิงและชาย 
จงอนุโมทนา รับเอากุศล ผลบุญนี้หนา ทั้งพสุธา คงคาวารี 
ชื่อว่าเข็ญใจ ขอจงอย่าได้ ไปบังเกิดมี ความยาอย่าได้เห็น 
ขอให้เป็นเศรษฐี คฤหบดี มนตรีพระยา คนพาลอย่าได้พบ 
ขอให้ประสบ คนมีปัญญา เดชะกุศล ให้พ้นอสุรา  ขอให้ตัวข้า พบพระศรีอารย์ ได้ฟังคำสอน จิตใจโอนอ่อน 
สำเร็จอย่านาน ลุถึงเมืองแก้ว กล่าวแล้วนิพพาน ดับชาติสังขาร 
จากโลกโลกีย์ แม้เกิดชาติใด ถ้ายังเวียนว่าย อยู่ในโลกนี้ 
ขอให้ผ่องอำไพ    ทั่่วกายอินทรีย์ มีทาสทาสี เป็นบริวาร 
ทรัพย์สินเนืองนอง พี่น้องลูกหลาน อย่าดื้ออย่าด้าน เป็นการบัดสี   
ว่านอนสอนง่าย ล้วนแต่ทำดี ผลบุญข้านี้ ช่วยดลบันดาล 
สำเร็จทุกสิ่ง อย่านิ่งเนิ่นนาน สมดังอธิษฐาน จริงแท้แน่เทอญ......
.นิพพานนะปัจจะโยโหตุ
5 กันยายน 2556 10:12 น.

โยม พระ อุบาสก สิกา

ปติ ตันขุนทด

บาสิกาแม่แก้ว ศีลขันธ์
หายห่างไปเหิงวัน อยู่เร้น
ทุกข์ใดแม่โศกศัลย์ เสพอยู่ โศกสู่
จงอย่าโดดโลดเต้น หมั่นเฟ้นสติตรอง
31สค56
มาสึกเสียเหนื่อยล้า อันใด
ชีแม่ละศีลใส อย่ายั้ง
ลูกผัวยุ่งโยงใย ยุดแย่ง ฤานา
ไปหล่มโลกีย์รั้ง อย่าพลั้งผิดหนา

โยมสุเทพเกี่ยวก้อย ดวงเดือน
ปลูกก่อวิมานเรือน อยู่ฟ้า
ถวายเพลแด่สงฆ์เหมือน เทพใหญ่ มานา
จงอิ่มบุญกายกล้า อยู่ร้อยวัสสา
1กย56

โสภินันท์นี่เจ้า ปานะ
และเพื่อนนำถวายพระ ค่ำนี้
อาตมาไม่เลยละ สวดสี่ พรนา
เกิดกี่โกฏิชาติชี้ แม่นี้จงสนา

สิกานางหนึ่งนี้ ขยันงาน
ชูช่วยทายกทาน กล่องน้า
ปานะชื่นเชยหวาน มีแด่ สงฆ์นา
บุญใหญ่จงคูณค้ำ แม่ฟ้าใจสวรรค์

พลันนึกนางชื่อแป้ง อุปมา
ปางก่อนเคยปรารถนา ร่วมบ้าน
เราบวชฆ่าตัณหา ยากยิ่ง ทุกข์นา
จิตบ่ใสสสะอ้าน แม่แป้งยังสิง

คนิงคิงว่าแป้ง ปิงไผ
จากแม่ยังอาลัย ล่ะห้อย
อวยพรแม่มีจัย จุเมื่อ
มีคู่ครองสมสร้อย เกี่ยวก้อยทานศีล

				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปติ ตันขุนทด