20 มกราคม 2556 11:57 น.

พระธรรม ๘๔๐๐๐ พระธรรมขันธ์ นับอย่างไร

ปติ ตันขุนทด

พระพุทธพจน์ หรือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า  นับจากที่ท่านพระอานนท์เรียนและทรงจำมาจากพระพุทธเจ้า  มี  ๘๒๐๐๐ พระธรรมขันธ์  เรียนและทรงจำมาจากท่านพระภิกษุอรหันต์  ๒๐๐๐ พระธรรมขันธ์

พระธรรมขันธ์  คือ พระธรรมแต่ละข้อ ซึ่งอาจจะเป็นพระสุตร ๑ สูตรก็ได้ นับเป็น ๑ พระธรรมขันธ์  หรือปัญหา ๑ ข้อ ก็นับเป็น ๑ พระธรรมขันธ์  และคำวิสัชนาข้อหนึ่ง ๆ ก็นับเป็นพระธรรมขันธ์หนึ่ง ๆ

จาก สุจินต์  บริหารวนเขตต์ *ปรมัตถธรรมสังเขป จิตตสังเขปและภาคผนวก มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา*  ชวนพิมพ์  กรุงเทพ ฯ ๒๕๓๖				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปติ ตันขุนทด