1 มกราคม 2556 12:08 น.

นิทาน เรื่อง ก้างปลาติดคอหมา

ปติ ตันขุนทด

กาลครั้งหนึ่ง นานมาแล้ว  มีหมาป่าตัวหนึ่งกินปลาแล้วก้างปลาติดคอ  มันได้รับความลำบากเจ็บคอมาก  กินอะไรไม่ได้  มันเดินเที่ยวไปขอความช่วยเหลือจากหมู่หมาป่า ก็ไม่มีตัวใดช่วยเหลือมันได้ มันไปหาช้าง หาเสือ หาหมี หาวัว หาควาย ก็ไม่มีใครช่วยเหลือได้  ร่างกายมันหิวโหยผอมโซลงทุกวัน  วันหนึ่งมันไปหาเต่า  เต่าบอกมันว่า ไปให้นกระสาเอาออกให้สิ  หมาป่าไปหานกกระสา  นกกระสาถามว่าเจ้าจะให้อะไรแก่เราเป็นรางวัล  หมาป่าบอกว่าจะให้ปลาตัวใหญ่เป็นรางวัล   นกกระสาให้หมาป่าอ้าปาก แล้วมันก็เอาหัวและจะงอยปากล้วงลงในคอหมาป่า และคีบเอาก้างปลาออกมา  หมาป่ายินดีมาก  หายเจ็บคอมีความสุขสบาย  แต่ก็นิ่งเสีย ไม่คิดให้รางวัลนกกระสา  นกกระสาจึงทวงถามเอารางวัล  หมาป่าได้ฟังดังนั้นก็โกรธมาก  จึงแยกเขี้ยวขู่คำรามและพูดว่า  เจ้าบังอาจนัก คิดมาทวงเอารางวัลกับข้า  ข้าไม่งับคอให้เจ้าตายเมื่อขณะเจ้าเอาหัวไปอยู่ในปากข้าก็เป็นบุญนักหนาแล้ว  ถ้าเจ้าไม่พอใจ เจ้าจงเอาก้างปลากลับคืนสู่คอข้าดังเดิม  แล้วเจ้าจะเห็นว่าข้างับคอเจ้าได้โดยง่าย   

นกกระสาได้ฟังดังนั้นก็รีบเดินหนีไป  และคิดว่า  ***การทำคุณกับคนพาลไม่มีประโยชน์อันใดเลย***				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปติ ตันขุนทด