28 สิงหาคม 2549 22:14 น.

The 21st Annual U.S. Higher Education Fair

ปีกฟ้า

สถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE) ขอเชิญท่านผู้สนใจศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมงาน THE 21st ANNUAL U.S. HIGHER EDUCATION FAIR ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์พาร์ค (สุขุมวิท ซอย22) ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2549 เวลา 12.30 น. 17.00 น.

ภายในงาน ท่านจะสามารถขอรับเอกสารการศึกษา ใบสมัคร และพบผู้แทนโดยตรงจากวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากประเทศสหรัฐอเมริกากว่า 60 แห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนี้ IIE ขอเชิญท่านฟังผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายทางการศึกษาต่างๆ เช่น การศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา ขั้นตอนการสมัครเรียน ทุนการศึกษา การขอวีซ่านักเรียน การเตรียมความพร้อม ประสบการณ์การใช้ชีวิตและการเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา และการสอบ TOEFL GRE GMAT ฯลฯ

สนใจเข้าร่วมงาน ฟรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณฉัตรแก้ว รัตนชำนอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายแนะแนว และบริการการศึกษา สถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE) ชั้น 6 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ถ.เพลินจิต ปทุมวัน กรุงเทพ 10330 
โทร. 0-2652-0653 ต่อ 122 หรือEmail: Chutkeaw@bkk.iie.org Website: www.iiethai.org				
27 สิงหาคม 2549 10:13 น.

Thaipoem + iPlusrooom สรุปรายชื่อผู้ได้รับรางวัลครั้งที่ 1 และ 2

ปีกฟ้า

สรุปรายชื่อผู้ได้รับรางวัลครั้งที่ 1 และ 2 ที่ได้รับการตอบกลับมาทางอีเมล์นะครับ หากใครส่งมาแล้วแต่ไม่มีชื่อในนี้ กรุณาส่งอีเมล์มาที่ pheerakarn@gmail.com พร้อมบอกชื่อกลอนเมื่อความรักเข้าตากับวันที่แต่ง

สามารถโทรจองได้ตั้งแต่วันพฤหัสนี้เป็นต้นไป และบัตรสามารถใช้ได้ฟรี 3 ชั่วโมง ได้ทุกวัน ยกเว้น วันศุกร์ โดยต้องโทรจองล่วงหน้า 1 วัน โทร. 02-513-4774, 02-513-4776, 02-512-4038 บอกทาง iPlusrooom ว่า โทรมารับรางวัลของเว็บไซท์ Thaipoem ที่จัดกิจกรรมร่วมกับ iPlusrooom ซึ่งสามารถนำบัตรประชาชนไปยิ่นที่เคาท์เตอร์ได้เลย ทั้งนี้ต้องใช้ภายในเดือนสิงหาคมและกันยายน 2006 นะครับ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ iPlusrooom Website

1. นายมานิต อนุกุลอนันต์ชัย หรือ นางสาววรัชยา อนุกูลอนันต์ชัย
2. พิสันต์ อิสระประศาสน์
3. น.ส.ธนิตา มุขเจริญผล
4. น.ส.อุภาสินี ชัยเสนา
5. ปวีณา ธารสนธยา หรือ อนุชา ศรีเริงหล้า
6. สุรพล นะระแสน หรือ อุบล บุตรศรี 
7. นางสาววารีรัตน์ สุนารี หรือ นางสาววัชรินทร์  สุระพินิจ
8. น.ส. เบญญาภา เมธาวราพร
9. คุณพรชัย พรเทพบัญชา
10. กัลยา มณีวงษ์
11. นาย สิทธิพงษ์ สถิตไชยนนท์ หรือ นาย ทรงยศ แก้วแกมสี
12. คุณรณวีร์ องคะสุวรรณ 
13. นางสาวรุ่งฟ้า จินดาธรรมานุสาร
14. รัชดา แสงสว่าง
15. อรอุมา มารักษา หรือ ปิยวรรณ แดงเก้า
16. วัชรินทร์ สุระพินิจ
17. อารีรักษ์ สุภาพุฒ
18. วรกร เทศรัตนวงศ์
19. ร้อยตรีหญิงรุ่งทิพย์ จินดาธรรมานุสาร หรือ นายแพทย์สุโรจน์ จินดาธรรมานุสาร
20. น.ส. ชนิดา ตุลยทิพย์
21. น.ส.สรัลพร พุทธา
22. นางสาวมนัสวี แก้วหล่าย
23. ชญาสินี ตั้งศรีมงคล
24. ยุทธพงค์ นาพิกุล
25. นางสาวปรียานุช พิมสน
26. นายเอกวิทย์ ทวีผล
27. สถาพร สุทธิเวชวรกุล
28. กนกวรรณ ดวงประชา				
27 สิงหาคม 2549 10:00 น.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล Karaoke ฟรี 3. ชั่วโมงที่ iPlusrooom ครั้งที่ 3! :)

ปีกฟ้า

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลมี 30 ท่านตามลำดับข้างล่างนะครับ 

ผู้ที่ได้รับรางวัลขอให้ส่งข้อมูลดังต่อไปนี้มาที่ pheerakarn@gmail.com ภายในวันอังคารนะครับ และสามารถโทรจองได้ตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นไป

1. ลำดับที่ตามประกาศผู้ได้รับรางวัลด้านล่าง
2. นามปากกา
3. ชื่อ-นามสกุลจริง
4. ชื่อ-นามสกุลของบุคคลที่อยากให้ไปแทน (หากมี)

ให้ส่งจากอีเมล์ที่ register ไว้กับ thaipoem นะครับ

บัตรสามารถใช้ได้ฟรี 3 ชั่วโมง ได้ทุกวัน ยกเว้น วันศุกร์ โดยต้องโทรจองล่วงหน้า 1 วัน โทร. 02-513-4774, 02-513-4776, 02-512-4038 บอกทาง iPlusrooom ว่า โทรมารับรางวัลของเว็บไซท์ Thaipoem ซึ่งสามารถนำบัตรประชาชนไปยิ่นที่เคาท์เตอร์ได้เลย ทั้งนี้ต้องใช้ภายในเดือนสิงหาคมและกันยายน 2006นะครับ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ iPlusrooom Website

1. ไอดิน...กลิ่นฝุ่น
2. Ora
3. ห้วงคำนึง
4. idaho
5. !~เฉาก๊วย~!
6. ดาวอังคาs
7. ก้อนเนื้อที่รักเธอ
8. เสี่ย sport light
9. บินเดี่ยวหมื่นลี้
10. คนดื้อ
11. กีรดา
12. ใบไม้สีชมพู
13. วิสกี้ เลอ ฟองเบียร์
14. ละอองน้ำ
15. พริกชี้ฟ้า
16. ดาริกา
17. บ้านวรรณกรรมคนตัวเล็ก
18. ดวงน้อย
19. โกเมน
20. จันทร์เพ็ญ จันทนา
21. !~เฉาก๊วย~!
22. ม้าลาย
23. ไม้หอม
24. อมตะลักขณา
25. บ้านวรรณกรรมคนตัวเล็ก
26. พุด
27. กระต่ายใต้เงาจันทร์
28. หมอกจาง
29. ผู้หญิงสีม่วง
30. The last hope				
20 สิงหาคม 2549 09:41 น.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล Karaoke ฟรี 3. ชั่วโมงที่ iPlusrooom ครั้งที่ 2! :)

ปีกฟ้า

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลมี 30 ท่านตามลำดับข้างล่างนะครับ ได้รางวัลกันครบทุกคนที่ส่งบทกลอนเข้ามาครับ ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และยังสามารถเล่นต่อได้นะครับ กับเสาร์หน้านะครับ

ผู้ที่ได้รับรางวัลขอให้ส่งข้อมูลดังต่อไปนี้มาที่ pheerakarn@gmail.com ภายในวันอังคารนะครับ และสามารถโทรจองได้ตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นไป 

1.) อัลมิตรา
2.) กระต่ายใต้เงาจันทร์
3.) อาบูไซยาบ
4.) ช่อมะไฟ
5.) เจ้าขาว
6.) Completely
7.) วิสกี้ เลอ ฟองเบียร์
8.) ^*^ ปีกผีเสื้อ ^*^
9.) หลินจือ..
10.) ปรียาวาท
11.) ริมทาง
12.) Silky
13.) แก้ว กรุงเก่า
14.) ราชิกา
15.) ลักษมณ์
16.) แดดเช้า
17.) สติแตก
18.) ไอดิน...กลิ่นฝุ่น
19.) อัสสุ
20.) Ora
21.) แสงไร้เงา
22.) ดาริกา
23.) !~เฉาก๊วย~!
24.) พุด
25.) ทิวไผ่สีทอง
26.) bluepebble
27.) เสือยิ้มมุมปาก
28.) นิลจันทรา
29.) ห้วงคำนึง
30.) บ้านวรรณกรรมคนตัวเล็ก				
12 สิงหาคม 2549 01:00 น.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล Karaoke ฟรี 3. ชั่วโมงที่ iPlusrooom! :)

ปีกฟ้า

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลมี 30 ท่านตามลำดับข้างล่างนะครับ ได้รางวัลกันครบทุกคนที่ส่งบทกลอนเข้ามาครับ ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และยังสามารถเล่นต่อได้นะครับ กับเสาร์หน้า และเสาร์ถัดไป

ผู้ที่ได้รับรางวัลขอให้ส่งข้อมูลดังต่อไปนี้มาที่ pheerakarn@gmail.com ภายในวันอังคารนะครับ และสามารถโทรจองได้ตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไป

1. ลำดับที่ตามประกาศผู้ได้รับรางวัลด้านล่าง
2. นามปากกา
3. ชื่อ-นามสกุลจริง
4. ชื่อ-นามสกุลของบุคคลที่อยากให้ไปแทน (หากมี)

ให้ส่งจากอีเมล์ที่ register ไว้กับ thaipoem นะครับ

ทั้งนี้สามารถใช้บัตรได้ภายในเดือนสิงหาคมและกันยายนครับ และสามารถดูรายละเอียดและเบอร์โทรได้ที่ iPlusrooom Website

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล

1.) กระต่ายใต้เงาจันทร์
2.) กีรดา
3.) พริกชี้ฟ้า
4.) เรไร
5.) MomMamSan
6.) เพียงพลิ้ว
7.) ชัยชนะ
8.) เทพวายุ
9.) ไรไก่
10.) หนึ่ง ฤทัย
11.) หนอนดุ๊กดิ๊ก
12.) Ora
13.) นายหมั่นโถยักษ์
14.) เฌอมาลย์
15.) หยาดอรุณ
16.) judas
17.) บ้านวรรณกรรมคนตัวเล็ก
18.) หมอกจาง
19.) เมจิคเชี่ยน
20.) แมงกุ๊ดจี่
21.) กุ้งหนามแดง
22.) idaho
23.) แดดเช้า
24.) คนทะเล
25.) บินเดี่ยวหมื่นลี้
26.) อัสสุ
27.) Mashimaro99
28.) ดอกดาว
29.) ม้าลาย
30.) อัลมิตรา				
>