7 มกราคม 2553 23:28 น.

กลับมาเถิด..ดาว

ปุยเมจิกา

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

     มองนภา ยามราตรี ที่มองเศร้า
ดวงดาวเจ้า หลบไป ที่แห่งไหน
ถามเมฆา ว่าดารา อยู่หนใด 
แต่ก็ไม่ มีใคร ตอบกลับมา
     วิงพระพาย วานเพรียก เรียกหาเจ้า
ใจร้อนเร่า เรียกเจ้ายอด เสน่หา
วอนใจเจ้า สุดที่รัก ดูสักครา
โปรดกลับมา หาพี่ เถิดดาวเอย

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!				
Lovers  0 คน เลิฟปุยเมจิกา
Lovings  ปุยเมจิกา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปุยเมจิกา
Lovings  ปุยเมจิกา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปุยเมจิกา
Lovings  ปุยเมจิกา เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปุยเมจิกา
>