31 มกราคม 2550 21:50 น.

ณ แดนใจ

ฝากรักฟากฟ้า

ขอบฟ้า...ณ  แดนไกล
คือ...แดนใจ...สุดสายตา
ห่างไกล..ให้ห่วงหา
ร้อนหรือหนาว...ทุกข์ใดบ้าง
เพียงฝากกับเดือนดาว
บอกกับเจ้า...อย่าแคลงคลาง
ไกลลับใช่เหินห่าง
เพียงเส้นทางนั้นยาวไกล
ยุ่งยาก...อย่าทุกข์ท้อ
เจ้าจงรอวันร่วมใจ
ร่วมหวังดังฝันใฝ่
เพื่อ...รักเรา...ที่สรรค์สร้าง				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟฝากรักฟากฟ้า
Lovings  ฝากรักฟากฟ้า เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟฝากรักฟากฟ้า
Lovings  ฝากรักฟากฟ้า เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟฝากรักฟากฟ้า
Lovings  ฝากรักฟากฟ้า เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงฝากรักฟากฟ้า
>