7 เมษายน 2560 10:54 น.

เถลิงศกไทย

พี่ดอกแก้ว

 ประเพณีสงกรานต์งานกุศล
 เสริมมงคลบุญญาสร้างราศี
 อีกแสดงกตัญญุตากตเวที
 แก่ผู้มีพระคุณหนุนชีวา


 ความอ่อนน้อมถ่อมกายาครารดน้ำ
 จิตโอนตามพร้อมรับพรสู่เกศา
 การอภัย การให้ด้วยเมตตา
 รินหลั่งมาพร้อมน้ำความฉ่ำเย็น

 ประเพณีสงกรานต์สานสร้างมิตร
 พรั่งพร้อมจิตคลายร้อนผ่อนทุกข์เข็ญ
 ไทยธรรมนำมาร่วมบำเพ็ญ
 กองทรายเด่นถวายวัดจัดแจงกัน

 คำทำนายสงกรานต์มีขานกล่าว
 ถึงเรื่องราวนางสงกรานต์สะท้านขวัญ

ปีนี้เขาว่าแล้งร้ายไล่ฆ่าฟัน

ขอให้สิ่งเหล่านั้นอย่าต้องตรง

 ขอทุกผู้จงอยู่อย่างร่มเย็น
 สิ่งใดควรก็ให้เป็นตามประสงค์
 สิ่งใดร้ายก็เบี่ยงไปจากแวดวง

มีจิตใจมั่นคงต่อความดีขออัญเชิญฤทธาอานุภาพ
 สิ่งศักดิ์ป้องปราบภัยวิถี
 อัญเชิญพระบุญญาบารมี

แห่งกษัตริย์คุ้มชีวีพสกนิกร

 ขอความดีที่ทุกท่านได้สรรสร้าง

จงพรูพร่างเป็นน้ำทิพย์คลายพิษถอน
 ให้ชีพเย็นเป็นสุขปราศลุ่มดอน
 เถลิงศกสมบูรณ์พรทั่วกันเทอญ.
				
20 พฤษภาคม 2556 18:56 น.

วิสาขบูชารำลึก

พี่ดอกแก้ว


พุทธกาลผ่านผันถึงวันนี้

โพธิธรรมคุ้มชีวีชนทั้งหลาย

ให้ปลดเปลื้องปวงทุกข์จากใจกาย

ชนมากมายประสบสุขนิรันดร์

 

พุทธกาลผ่านพ้นช่วยคนยาก

ให้ขัดเกลาชีวิตจากห้วงโมหันธ์

เข้ามาเป็นพุทธมามกะละโทษทัณฑ์

ปลูกชีวันด้วยสัมมาพาร่มเย็น

 

ย้อนคำนึงถึงพระคุณพระศาสนา

คือเอกอุวิชาพาพ้นเข็ญ

บำบัดทุกข์บำรุงสุขหากคิดเป็น

ทุกบทธรรมมุ่งเน้นประโยชน์งาม

 

เมื่อคำนึงถึงพระคุณพระศาสนา

ยิ่งนึกถึงพระกรุณาที่ล้นหลาม

แห่งองค์พระศาสดาผู้เลิศนาม

สละความสุขตนค้นพบธรรม

 

พุทธศาสนาไม่บีฑาเบียดเบียนใคร

พุทธองค์ทรงสอนไว้หลายฉนำ

ผูกศรัทธาเหตุผลของกลกรรม

เพื่อรู้ธรรมเหตุดีมีปัญญา

 

พุทธศาสนาไม่บีฑาเบียดเบียนใคร

จึงสืบกาลอย่างยิ่งใหญ่ในวิถี

ยี่สิบหกศตวรรษพุทธชยันตี

เฉลิมศรีแห่งชนะพระพุทธชัย

 

เพ็ญวิสาขมาศยาตรเยือนหล้า

กาลสำคัญพุทธศาสนาอีกสมัย

กราบบูชาพระพุทธคุณด้วยหัวใจ

มอบชีวิตเดินตามไปในทางงาม

 

ขออัญเชิญความดีที่สร้างไว้

ร้อยรวมเป็นมาลัยมีชายสาม

บูชาพระตรีคุณอดุลย์ความ

ขอถึงซึ่งทรงพระนามพระพุทธองค์.

24 กุมภาพันธ์ 2556 20:54 น.

มาฆปูรณมี ดิถีแห่งความกตัญญู

พี่ดอกแก้ว

เวฬุวันวนาคราเพ็ญผัน 
กลางคืนวันสิบห้าค่ำย่ำเดือนสาม 
มีเรื่องราวกล่าวขวัญอันงดงาม 
ด้วยมีความอัศจรรย์วันบูชา 

คือวันครูของผู้สิ้นกิเลส 
พระอรหันต์ครองเพศไตรสิกขา 
ล้วนเอหิภิกขุอุปสัมปทา 
อภิญญาพร้อมพรั่งทุกรูปองค์ 

เกิดมหาสังฆาสันนิบาต 
ทรงประกาศโอวาทกลางหมู่สงฆ์ 
จัดกองทัพเผยธรรมนำจักรธง 
ปาฏิโมกข์มุ่งตรงหลักสำคัญ 

ละความชั่ว ทำความดี มีจิตพิสุทธิ์ 
คือหลักการแห่งพุทธที่สร้างสรรค์ 
ไม่เบียดเบียนผู้ใดไม่ฆ่าฟัน 
ครองสันโดษ ไม่โทษกัน รู้ประมาณ 

นี่คือหลักสูตรครูผู้อริยะ 
แผ่ธรรมะพระพุทธองค์ตรงแก่นสาร 
พร้อมจารีตจริยาน่ากราบกราน 
ผู้ฟังธรรมได้ชื่นบานในสิ่งดี 

นี่คือหลักสูตรรักสลักจิต 
ให้มวลสัตว์มีชีวิตงามสดศรี 
ผู้สดับได้เข้าถึงความเสรี 
กำจัดมารที่เคยมีด้วยปัญญา 

นี่คือวันกตัญญูต่อครูท่าน 
กาลอดีต..พระอรหันต์ต้นศาสนา 
มาพรักพร้อมบูชาคุณพระศาสดา 
กาลปัจจุบัน..เราจึงมาสืบงานบุญ 

นี่คือวันสำคัญของชาวพุทธ 
ผู้รู้หยุดวงจรบาปไม่ให้หมุน 
ด้วยโอวาทปาฏิโมกข์เป็นองค์คุณ 
สำเร็จบุญมาฆปูรณมี 

ขออัญเชิญพระคุณสามที่งามสรรค์ 
ปกป้องท่านทุกชีวันให้สุขศรี 
ขอให้มากสติมาปัญญามี 
เส้นทางของชีวิตดีทั่วหน้ากัน 				
10 มกราคม 2556 15:49 น.

คิดดี คิดส์เดย์

พี่ดอกแก้ว

เหมือนผืนผ้าแผ่นบางกลางแดดฝน 
ดำเนินตนผ่านเวลาหาความฝัน 
ไม่รู้ทิศร้างทางแต่ปางบรรพ์ 
คือวัยเด็กวัยสำคัญของชีวี 

หากว่ามีเนื้อสีมาแต่งแต้ม 
ภาพดอกไม้แรกแย้มดูสดสี 
ก็จะเป็นผืนผ้าค่ามากมี 
หากไร้สีมีคราบหมองต้องเบือนตา 

การเติมสีลงแปรงสร้างแสงเงา 
หรือปล่อยผงฝุ่นเคล้าผืนผ้าหนา 
คือผลงานผู้ใหญ่ในพารา 
ที่สร้างทางชีวาเยาวชน 

เมื่อเวลาเลยผ่านกาลเปลี่ยนผัน 
เด็กมีช่วงชีวันที่สับสน 
หรือมีความงดงามไร้มืดมน 
คือจุดเปลี่ยนนิสัยคนให้เป็นไป 

เมื่อต้องการผู้ใหญ่ใจสะอาด 
ก็ต้องวาดภาพดีฝึกนิสัย 
ให้กับเด็กแต่ละคนแต่ละวัย 
เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่นิสัยดี 

เมื่อต้องการวาดภาพดีฝึกนิสัย 
มือผู้ใหญ่ต้องมั่นคงลงเส้นสี 
ใจผู้ใหญ่ต้องงดงามทุกท่วงที
ส่งต่อการทำความดีสู่ผู้เยาว์ 

เมื่ออยากสร้างสรรค์ใครให้ดีเลิศ 
สิ่งประเสริฐมิได้มีที่ตัวเขา 
แต่ผู้สร้างต้องมีดีที่ตัวเรา 
พูดสอนเขาและทำได้ไม่ลวงลม 

จึงขอให้ผู้ใหญ่กลายเป็นเด็ก 
คือตรวจเช็คตนเองให้เหมาะสม 
จริยธรรม คุณธรรม นำอารมณ์ 
ละเขื่องปมเพิ่มทานศีลภาวนา 

เดินตามรอยพระธรรมนำโอภาส 
เป็นผู้ใหญ่ที่ฉลาดในทิศา 
แล้วฝึกสอนให้เด็กเดินตามมา 
ก็จะพาสังคมรื่นรมย์ใจ 

เมื่อผู้ใหญ่คิดได้..ไม่เป็นเด็ก 
สอนผู้เยาว์ตัวเล็ก..เป็นผู้ใหญ่ 
ก็จะเป็นวันเด็กที่ปลอดภัย 
คิดดีได้ คิดส์เดย์สุขกันทุกคน.				
27 ธันวาคม 2555 21:39 น.

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖

พี่ดอกแก้ว

ผ่านไปอีกหนึ่งปีที่ร้อนหนาว 
มีเรื่องราวแปลกใหม่ให้พบเห็น 
ประสบการณ์ผ่านมาทั้งร้อนเย็น 
หนึ่งปีเป็นเช่นครูผู้สอนใจ 

ผ่านไปแล้วหนึ่งปีที่สุขทุกข์ 
บ้างสนุกหัวร่อร่าน้ำตาไหล 
บ้างโศกเศร้าเคล้าน้ำตาตกข้างใน 
บ้างผจญเวรภัยสมบุกสมบัน 

ผ่านพ้นไปอีกหนึ่งปีที่ต่อสู้ 
บทพิสูจน์ชีวิตอยู่เพื่อสร้างสรรค์ 
หรือชีวิตอยู่เพิ่มโทษอนันต์ 
แต่ละวันทำสิ่งใดให้หมั่นตรอง 

ผ่านพ้นแล้วหนึ่งปีที่หายใจ 
ขึ้นปีใหม่ใจจะเพิ่มแรงคูณสอง 
หรือใจหายพ่ายกรรมตามครรลอง 
ก็จักต้องรอไปอีกหนึ่งปี 

ขึ้นปีใหม่ปีนี้ปีห้าหก 
ขอยอยกพระพุทธคุณพระชินสีห์ 
ที่ชำนะหมู่มารเสนาบดี 
มาสถิต ณ ที่ทุกชีวัน 

ขึ้นปีใหม่ขอให้สิ้นหมองหมาง 
สำเร็จการเติมสร้างสิ่งสุขสันต์ 
ประสบสุขสำราญเบิกบานครัน 
ทุกคืนวันสุขล้นบนชีวา 

ขึ้นปีใหม่ขอให้มากสติ 
หมายดำริสร้างกุศลผลหรรษา 
ก็สำเร็จได้สมเจตนา 
ทานมัยนำพาชีพรื่นรมย์ 

สวัสดีปีใหม่...ด้วยใจผ่อง 
ขออวยพรพี่น้องให้สุขสม 
ปรารถนาสิ่งใดได้ชื่นชม 
เทวาพรมพรสู่ท่านทุกวันเทอญ.  				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟพี่ดอกแก้ว
Lovings  พี่ดอกแก้ว เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพี่ดอกแก้ว
Lovings  พี่ดอกแก้ว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพี่ดอกแก้ว
Lovings  พี่ดอกแก้ว เลิฟ 0 คน
สบายดีค่ะ ขอบคุณมากค่ะที่ยังไม่ลืมกัน
คิดถึงพี่ดอกแก้วจัง สบายดีมัยคะ ------namsai----
>