21 พฤศจิกายน 2550 16:04 น.

กระทงบัวทอง

พี่ดอกแก้ว

รวมละอองของกุศลบนชีวิต
เคยนึกคิดกระทำกรรมหนไหน
ขออัญเชิญมาสถิต ณ หทัย
ก่อกองบุญกลางใจเพื่อบูชา

ทานที่ทำน้อมนำมาเป็นฐาน
ศีลทุกกาลแทนใบที่แน่นหนา
ประดับรอบกระทงแห่งศรัทธา
ภาวนาคือธูปเทียนและแสงไฟ

จรดกายลงตรงนี้ที่ผืนดิน
หวนถวิลพระบรมครูผู้ขานไข
สัจธรรมนำสัตว์พ้นทุกข์ภัย
ต้นแห่งธารน้ำใจธรรมธารา

น้อมกระทงเหนือเกล้ากล่าวถวาย
ปวงกุศลสืบสายไตรสิกขา
คือพยานแห่งการปฏิบัติบูชา
บวงสรวงบาทพระศาสดาผู้จอมไตร

ขอกระทงบัวทองของข้าบาท
ลอยไปยังพุทธอาสน์อดีตสมัย
ประทักษิณรอบองค์พระทรงชัย
พร้อมมาลัยบุบผามาโปรยปราย

ขอความดีที่กอปรกรรมกิจ
จงนำพาชีวิตข้าพเจ้าทั้งหลาย
เดินตามรอยพระบาทไม่คลาดคลาย
ถึงเป้าหมายนฤพานไม่นานไกล

อีกกระทงใบนี้ที่อธิษฐาน
ลอยกุศลสู่ธารอีกสมัย
บูชาคุณของน้ำทั่วแดนไทย
ที่รินไหลให้ประโยชน์แก่หมู่ชน

ขอตั้งจิตมุ่งมาดปรารถนา
อานุภาพแห่งธารามาส่งผล
ชำระล้างความร้อนในกมล
ให้คนไทยทุกคนสุขทั่วเทอญ.				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟพี่ดอกแก้ว
Lovings  พี่ดอกแก้ว เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพี่ดอกแก้ว
Lovings  พี่ดอกแก้ว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพี่ดอกแก้ว
Lovings  พี่ดอกแก้ว เลิฟ 0 คน
สบายดีค่ะ ขอบคุณมากค่ะที่ยังไม่ลืมกัน
คิดถึงพี่ดอกแก้วจัง สบายดีมัยคะ ------namsai----
>