30 พฤษภาคม 2550 13:12 น.

เพ็ญเดือนหก

พี่ดอกแก้ว

ความทุกข์ยากมากล้นบนพื้นโลก 
น้ำตาโศกไหลรินไม่สิ้นสาย 
ภัยพิบัติของจิตและร่างกาย 
เกิดมากมายเพราะทิฏฐิตริผิดไป 

จวบวันศุกร์เดือนหกตกปีจอ 
แปดสิบปีก่อนพอศอพุทธสมัย 
พระมหาบุรุษผู้เกรียงไกร 
ประสูติอย่างยิ่งใหญ่ ณ ลุมพินี 

เจริญกาลผ่านมาสามสิบห้าวรรษ 
โสมระบัดเรืองแสงแห่งรังสี 
ปีมะเส็งวันอังคารวิสาขปุณมี 
ปฐพีกึกก้องซ้องบุญญา 

พระมหาบุรุษเอกของโลก 
พบทางพ้นทุกข์โศกสิ้นปัญหา 
ประจักษ์ถ้วนในไตรลักษณา 
ดับอวิชชาตัณหาสิ้นเชื้อไฟ 

ตรัสรู้อริยสัจสี่ประการ 
ณ ร่มโพธิสถานสุขสมัย 
ทรงแจกธรรมด้วยกรุณาแก่เวไนย 
โลกเริ่มไร้ร้อนรนปนน้ำตา 

ทางสายกลางสร้างอริยะละโศกจิต 
ธรรมโอสถล้างพิษที่ฉาบหนา 
จากดวงจิตของผู้มีศรัทธา 
เกิดปัญญารู้กระทำนำนิพพาน 

สี่สิบห้าปีผ่านช่วงกาลนั้น 
โลกก็พลันมากด้วยความสุขศานต์ 
พระพุทธองค์ทรงมอบธรรมาภิบาล 
ดุจสายธารสร้างชื่นแก่ชาวชน 

ปีมะเส็งวันอังคารกาลราตรี 
วิสาขวิถีเดือนหกอีกหน 
ความสูญเสียครั้งใหญ่แห่งสกล 
พระทศพลทรงเข้าสู่ปรินิพพาน 

ในบัดนี้เพ็ญวิถีเดือนหกอีกครา 
น้อมกุศลบูชา ณ สถาน 
ทรงประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน 
กราบพระผู้พิชิตมารผู้เลิศคุณ 
				
22 พฤษภาคม 2550 18:29 น.

อาวุธ

พี่ดอกแก้ว

ในห้องเรียนเขียนอ่านงานการศึกษา 
ปวงครูบาอาจารย์ขานคำไข 
อธิบายแจกแจงความเป็นไป 
ของความนัยบทธรรมคำศาสดา 

ผู้เล่าเรียนเพียรพากมากใฝ่รู้ 
ฟังคำครูท่องจดบทสิกขา 
ค้นคว้าเพิ่มความรู้สู่ศรัทธา 
สร้างสัมมาทิฏฐิดำริบุญ 

ความอิ่มเอิบแผ่ไปในใบหน้า 
มีสุตปัญญามาอุดหนุน 
เรียนรู้เรื่องชีวิตไม่ขาดทุน 
ใจอบอุ่นในธรรมคำสอนงาม 

ภาคภูมิในความรู้คู่ปัญญา 
ดั่งชีวามีอาวุธฟาดฟันหนาม 
กุมอาวุธมั่นไว้ในทุกยาม 
ประกาศความมีศักดิ์นักเรียนธรรม 

น่าสงสารบางคนล้นอาวุธ 
กองทับถมกายทรุดภาพชวนขำ 
น้อยครั้งใช้อาวุธสู้อธรรม 
จึงเพลี่ยงพล้ำศัตรูอยู่ทุกคราว 

สนามรบอยู่ที่ใจใช่ที่ปาก 
ยิ่งพูดมากปากบิดพิษอื้อฉาว 
ไม่สำรวมกายก่อต่อเรื่องราว 
ได้บาดแผลระนาวจากดัสกร 

หากมุ่งหวังจะไปให้พ้นโลก 
พ้นทุกข์โศกต้องหมั่นฝึกถ่ายถอน 
ใช้ความรู้สู้เรื่องจริงสิ่งร้าวรอน 
สร้างหิริโอตตัปปะก่อนเป็นพื้นใจ 

เมื่ออายชั่วกลัวบาปซาบซึ้งจิต 
ศีลสำรวมเป็นนิตย์ในนิสัย 
ธรรมพื้นฐานแน่นหนาอยู่ภายใน 
ปฏิบัติจึงก้าวไปอย่างงดงาม 
				
14 พฤษภาคม 2550 20:25 น.

ตั้งคำถาม

พี่ดอกแก้ว

ตั้งคำถามยามร้อนตอนลมนิ่ง 
ถึงบางสิ่งบาดจิตเพื่อแก้ไข 
เมื่อทบทวนก็ยิ่งเร่าร้อนใจ 
เพราะทำไม่ถูกกาลพาลกดดัน 

ตั้งคำถามยามเย็นลมเล่นแล่น 
อึดอัดแน่นผ่อนคลายเป็นขบขัน 
พบหนทางหลากหลายเลือกใช้กัน 
ใจสิ้นควันไฟร้อนตอนเรื่องจาง 

ตั้งคำถามกับคนไร้ความสุข 
ต้องปลอบปลุกกำลังใจไม่ถากถาง 
ให้ชีพชื่นตื่นจากซากอำพราง 
รู้กลวางอุบายเพิ่มเติมความดี 

ตั้งคำถามกับคนเจ้าโทโส 
ต้องชมเชยยกโชว์ไม่เสียดสี 
ใช้ถ้อยคำอ่อนหวานสานไมตรี 
ถามกระตุ้นให้มีแง่คิดเอง 

ตั้งคำถามกับคนชอบลุ่มหลง 
ต้องชัดเจนเจาะจงและตรงเผง 
ดำเนินเรื่องเรียบร้อยไม่โคลงเคลง 
อย่าปล่อยให้คิดเองอาจเปลี่ยนนัย 

ตั้งคำถามกับใครให้ระวัง 
เพราะบางครั้งอารมณ์เขาไม่ใส 
ตั้งคำถามตนเองจึงปลอดภัย 
ว่าวันนี้ทำอะไรบาปหรือบุญ 

				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟพี่ดอกแก้ว
Lovings  พี่ดอกแก้ว เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพี่ดอกแก้ว
Lovings  พี่ดอกแก้ว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพี่ดอกแก้ว
Lovings  พี่ดอกแก้ว เลิฟ 0 คน
สบายดีค่ะ ขอบคุณมากค่ะที่ยังไม่ลืมกัน
คิดถึงพี่ดอกแก้วจัง สบายดีมัยคะ ------namsai----
>