21 ธันวาคม 2549 15:21 น.

ตน ลักษณ์

ภาวิดาหนึ่งคนหายากรู้................ตนลักษณ์
ครวญคิดก่อนประจักษ์......จิตรู้
โจทย์ชีพช่างนานนัก........นานแน่ นานนา
ขบคิดแสวงต่อสู้...............ต่อต้านแต่งเติม
 
เดิมเขาดั่งเขลาเข้า...........เขลาเห็น
ปลาบ่รู้น้ำเป็น....................ปกป้อง
วิหคห่างลอดตาเล็น..........ใจห่าง ด้วยนา
วนคิดวนจิตต้อง................ต่างข้องต่างคำ
 
ดำเนินมาจวบม่าน.............จบสมัย
ดำริดำรงไว้........................แก่กล้า
ดำห่างด่างใดใด................หากแค่ ห่างฤๅ
เดินล่องหลงแหล่งหล้า......หลบฟ้า หลบดิน
  
พรอินทร์พรพากย์ผู้.............สมพร
พรพลัดประภัสสร................ผ่อนหล้า
พรพลัดพลันบังอร..............บังอาจ บารนี
พรพากย์แผ่นภพหน้า..........ผิดท่านผิดพร
  
ศศิธรจรจากฟ้า...................ฝ่าดิน
อาทิตย์สาดฟาดธรนินทร์...แผดส้าน
วายุผ่าภพพังภินท์...............ผาดพุ่ง
นทีแทรกลิดผืนม่าน............หมอก-รุ้งกรุงกลืน
 

บุคลิกภาพ 9 แบบ
http://dekisugi.net/enneagram/index.jsp				
6 ธันวาคม 2549 15:55 น.

แสง กรุณา

ภาวิดา

ลลิตาฉันท์ ๑๒

ดั่งแสงตะวัน ธ กรุณา...........นภากระจ่าง
สาดส่องประชาสิริสว่าง..........สถิตสมัย

แสงจ้าอุษาปะทะประเทือง....ก็เรืองอุไร
แสงส่องสยามพระหฤทัย.......พิสุทธิ์พิศาล

แสงจันทร์ประดุจ ธ อนุสรณ์....นครวิกาล
สอดส่องประชาสิริสำราญ........สว่างไสว

แสงเทียนประพันธ์คุณะดำริ....คติคระไล
แสงส่องประทีบนภะอำไพ.......ก็สรรเสริญ

ขอองค์บิดาวิริยะคง..............ทรงพระเจริญ
ส่องแสงประเทศสุริยเดิน.......พิจิตรพิจารณ์


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
(ภาวิดา ผู้ประพันธ์)				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟภาวิดา
Lovings  ภาวิดา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟภาวิดา
Lovings  ภาวิดา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟภาวิดา
Lovings  ภาวิดา เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงภาวิดา
>