22 ธันวาคม 2548 14:25 น.

มีใครแต่งโคลงกลอน บ้างไหมคะ

ภาวิดา

พอดีชอบบทกลอนของคุณ นวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ในชักม้าชมเมือง ที่เป็นได้ทั้งโคลงทั้งกลอน
นิยมนำไปออกในข้อสอบโควตา เอ็นทรานซ์บ่อยๆ

พอดีมีพี่ที่รู้จักเป็นครูสอนภาษาไทยค่ะ
เค้าอยากได้ โคลงกลอน ไปยกตัวอย่างเป็นข้อสอบบ้าง

อยากทราบว่ามีนักกลอนท่านใดแต่งไว้บ้างคะ
จะได้นำไปเผยแพร่ เป็นความรู้แก่นักเรียน
เพื่อความงามทางภาษา

และจะอ้างที่มาจากเว็บด้วยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟภาวิดา
Lovings  ภาวิดา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟภาวิดา
Lovings  ภาวิดา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟภาวิดา
Lovings  ภาวิดา เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงภาวิดา
>