6 ธันวาคม 2549 16:15 น.

ไม่ทราบว่าคุณสดายุทำหนังสือรวมผลงานไหมคะ

ภาวิดา

คือเห็นผลงานคุณสดายุ แล้วเข้าชั้นควรจะเป็นหนังสือแล้ว
ไม่ทราบว่าได้ออกหนังสือบ้างหรือเปล่าคะ
จะได้ไปอุดหนุนนำมาอ่านบ้าง ชอบผลงานมากๆค่ะ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟภาวิดา
Lovings  ภาวิดา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟภาวิดา
Lovings  ภาวิดา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟภาวิดา
Lovings  ภาวิดา เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงภาวิดา
>