22 กันยายน 2545 09:15 น.

ก่อนจากไป

ภีม

ทุกชีวิตทั่วไปในสังคม		
ต้านปัญหาดั่งแรงลมที่ข่มเหง
สัจธรรมชีวีที่บรรเลง		
เป็นทั้งเพลงขมขื่นและรื่นใจ

มินานเกินร้อยปีชีวิตยัง			
ซึ่งกักขังอยู่ในโลกโศกสมัย
ต่างรู้ดีหากชีพดับลับล่วงไป		
มิมีใครอาจฟื้นคืนกลับมา
				
ได้เกิดมาในโลกโศกกำสรด			
ไม่นานหมดลมปราณต้านปัญหา
ชีวิตที่เหลือนั้นหันกลับมา			
เพื่อรีบสร้างคุณค่าตราความดี
					
แต่ว่าคนแตกต่างทางความคิด		
เพราะชีวิตมาจากหลากวิถี
บ้างอาจเห็นกุศลผลความดี		
บ้างอาจเมินหน้าหนีลี้จากไกล
			
อนุสาวรีย์ทั้งดีชั่ว			
อยู่ที่ตัวเราสร้างเลือกอย่างไหน
ประกาศผลชั่วดีที่ทำไป			
เลือกฝากไว้ก่อนอาสัญนิรันดร

หากใครทำก็ได้ใจย่อมรู้
ไตร่ตรองดูสักนิดใช่คิดสอน
ทุกคนมีปัญญาอย่านิ่งนอน
เริ่มเสียก่อนชีพสลายสายเกินไปฯ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟภีม
Lovings  ภีม เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟภีม
Lovings  ภีม เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟภีม
Lovings  ภีม เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงภีม
>