20 พฤศจิกายน 2549 21:59 น.

รักษ์

ลมรำเพย


     ความงดงาม ในถิ่นนี้ หาใดเปรียบ
สงบเงียบ ยามราตรี ที่เหน็บหนาว
สว่างไสว ยามฟ้าเบิก เพริศพริ้งพราว
เป็นดั่งราว ร่มไม้ใหญ่ ในแดนดิน

     มีพืชพันธุ์ ธัญญา พฤกษาพร้อม
สมบูรณ์ล้อม ด้วยสายชีพ กระแสสินธุ์
"ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว" มิอดกิน
ปักษาผิน ร้องให้ยิน ทุกถิ่นวัน

     ความงดงามในถิ่นนี้หาใดเปรียบ
หากแต่เหยียบ และตักตวง มิเคยหัน
มาตระหนัก ฟื้นฟู ดูแลกัน
หากช้าพลัน แล้วมิทัน จะสิ้นลม 				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลมรำเพย
Lovings  ลมรำเพย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลมรำเพย
Lovings  ลมรำเพย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลมรำเพย
Lovings  ลมรำเพย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงลมรำเพย
>