19 ธันวาคม 2550 02:54 น.

...เพียงหนึ่งเดียว...

ลมรำเพย


     เพียงหนึ่งเดียว สถิตใน ห้วงฤทัย
เพียงหนึ่งเดียว ที่มิให้ ต้องไกลห่าง
เพียงหนึ่งเดียว ช่างชัดเจน มิเลือนลาง
เพียงหนึ่งเดียว ความรักกลาง ห้องหัวใจ


     ใต้ฟ้ากว้าง ห่างไกล ไปสุดแดน
ร้อยผู้คน นับแสน ช่างกว้างใหญ่
แต่มีคน เล็กเล็ก มิห่างไกล
ยังรักเธอ สุดดวงใจ เพียงหนึ่งเดียว
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลมรำเพย
Lovings  ลมรำเพย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลมรำเพย
Lovings  ลมรำเพย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลมรำเพย
Lovings  ลมรำเพย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงลมรำเพย
>