7 ตุลาคม 2548 13:33 น.

แท้จริง

ละอองน้ำ

ทองปลอม...
จะชุบจะย้อม...ก็ไม่มีวันเป็น "ทองแท้"
ถูกกัดถูกกร่อน ก็ล่อน...ก็แปร
เป็นเนื้อ "เก๊แท้ ๆ" ที่มันเป็น

ใจปลอม...
จะซ้อมแสดงไม่ให้ใครเห็น
จะตีบทแตก...แหลกทุกประเด็น
ก็ไม่อาจบอกว่าเป็น "ใจจริง"

คำปลอม...
ความภูมิใจที่ถูกย้อม...เมื่อความจริงถูกทิ้ง
เมื่อมองตัวเองแล้วเบือนหน้า แต่ทุ่มเวลามา "สร้างเรื่องจริง"
ความสุขปลอมปลอมที่ยอมกลอกกลิ้ง...ก็มีแต่ความทุกข์แท้จริง
...ที่จะได้ไป...				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟละอองน้ำ
Lovings  ละอองน้ำ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟละอองน้ำ
Lovings  ละอองน้ำ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟละอองน้ำ
Lovings  ละอองน้ำ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงละอองน้ำ
>