28 กุมภาพันธ์ 2548 22:15 น.

ระหว่างบรรทัด

ละอองน้ำ

>>>>>>
       บางที....>>>>>>
       บางเวลา>>>>>>>>>
บางวัน....
ฉันก็ใส่ >>>>>>ลงไประหว่างบรรทัด

>>>>
>>>>
>>>>
>>>>

ให้คนอื่นตีความ....
>>>>
>>>>
>>>>

แค่...ไม่อยากให้คนอื่น ๆ สมองว่าง

>>>>


อิอิ

แค่....  เออ  ไม่รู้จะเขียนอะไรดี

(แต่อยากมีส่วนร่วม)				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟละอองน้ำ
Lovings  ละอองน้ำ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟละอองน้ำ
Lovings  ละอองน้ำ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟละอองน้ำ
Lovings  ละอองน้ำ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงละอองน้ำ
>