26 มิถุนายน 2548 22:44 น.

สิทธิ์

ละอองน้ำ

คนทุกคนมีสิทธิ์จะผิดหวัง
เพื่อได้หยั่งใจตน ค้นความหมาย
ว่าที่คิดที่ค้นจนมากมาย
ใจเป็นได้ ดั่งคิด...
...หรือผิดกัน...

คนทุกคนมีสิทธิ์คิดแก้ไข
หรือเปลี่ยนทาง เปลี่ยนใจ ไปจากฝัน
เราต่างอยู่ เพื่อรู้เรียน เวียนทุกวัน
จะยึดมั่น...หรือปล่อยวาง...
...ก็ต่างใจ...

คนทุกคนมีสิทธิ์จะผิดพลาด
เหตุอาจคลาด อาจเคลื่อน ด้วยเงื่อนไข
จะเคราะห์กรรม ซ้ำซาก เหตุจากใคร
ก็อย่าย้ำ ซ้ำใด...
...กับใจตัว...

.....................................

และแม้...เธอจะมองโลกเปลี่ยนไปบ้าง
มันก็แค่ความแตกต่าง...ที่วันนี้....เธอได้เห็นจนทั่ว
แต่ดอกไม้...ก็ยังบานเหมือนทุกครั้ง...ไม่ว่า...เธอจะมองด้วยความใส...
....หรือระแวง หวาดกลัว....
ปล่อยเถิด...ถ้าใครคิดจะทำใจเธอหมองมัว....เราต่างก็มีสิทธิ์เคารพ...
...ตัวเอง...				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟละอองน้ำ
Lovings  ละอองน้ำ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟละอองน้ำ
Lovings  ละอองน้ำ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟละอองน้ำ
Lovings  ละอองน้ำ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงละอองน้ำ
>