17 สิงหาคม 2548 23:16 น.

ไม่เปลี่ยนแปลง

ละอองน้ำ

เรื่อย ๆ เอื่อยไหล
ความเปลี่ยนผันอันใด...ใครเห็น?
ตาหรือบอก หลอกตา ว่าใดเป็น
จะร้อนเย็น ก็หลอกเรา ว่าเข้าใจ

ไหล ๆ เรื่อย ๆ
รึชินชากับความเฉื่อยที่เรื่อยไหล
ความเปลี่ยนแปลง แตกต่างกันอย่างใด
กลับปล่อยไป ให้ไหลต่ำ เป็นธรรมดา

ชีวิต...ก็ไหล ๆ
คล้ายแตกต่าง แต่ก็ตามกันไป ไม่แปลกกว่า
เหนือคนอื่น เหนือใคร ในโลกกา
ก็ยังล้า หลังกว่า...ใจตน

ทีละนิด
ที่ไม่คิด ไม่ไข ไม่ค้น
ค่อย ๆ ไหล ค่อย ๆ ล่วง บ่วงกล
ไม่ผ่านพ้น และวนเวียน ไม่เปลี่ยนแปลง				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟละอองน้ำ
Lovings  ละอองน้ำ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟละอองน้ำ
Lovings  ละอองน้ำ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟละอองน้ำ
Lovings  ละอองน้ำ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงละอองน้ำ
>