25 สิงหาคม 2546 09:20 น.

เสียง...

ละอองน้ำ

วุ่นวาย...
สิ่งต่างๆรอบตัว

แดดร้อน...
ลมแรง

ฉันหมุนไปตามกระแสของชีวิต
เหมือนอีกหลายร้อยชีวิต

พลัน...

เสียงกระซิบแผ่วๆ...
ตัดผ่านความวุ่นวายในหมู่ชน

ฉันชะงัก...
เพียงเสียงเรียกไม่มีที่มา

เสียงนั้น
ย้ำกับฉันซ้ำๆ
ราวทบทวน...

ราว
...
ทักทาย				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟละอองน้ำ
Lovings  ละอองน้ำ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟละอองน้ำ
Lovings  ละอองน้ำ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟละอองน้ำ
Lovings  ละอองน้ำ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงละอองน้ำ
>