14 มกราคม 2553 12:38 น.

แด่คุณครูผู้อารี

วชรกานท์

เยื้องย่างเท้าก้าวไปในโรงเรียน
หัดอ่านเขียนเรียนรู้ครูสอนให้
เฝ้าถนอมกล่อมเกลาและเอาใจ
หวังเพียงให้ศิษย์ดีมีวิชา

รุ่นแล้วรุ่นเล่าที่ก้าวพ้น
ฉลาดล้นไม่เกี่ยงไร้เดียงสา
สอดแทรกคุณธรรมนำตำรา
คุณคณาคุณครูผู้อารี

ย่ำย้ำให้ก้าวย่างในทางถูก
ย่ำย้ำศิษย์เหมือนลูกรักศักดิ์ศรี
ย่ำย้ำให้ศิษย์ทำแต่กรรมดี
ย่ำย้ำวจีเช้าจรดเย็น

ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตราฯ
มวลเทพเทวาจงมาเห็น
อวยพรให้คุณครูผ่านลำเค็ญ
ชีวิตร่มเย็นเป็นขวัญใจ

ข้าขอประณตน้อมสักการฯ
บูรพคณาจารย์ท่านสดใส
เนื่องในใกล้วันครูผู้นำชัย
ให้ปวงชนชาวไทยพ้นภัยพาล

ปัญญาวุฒิกเรเตเตฯ
ดั่งทะเลท้องฟ้ามหาศาล
ทั้งครูเมืองครูในถิ่นทุรกันดาร
รับการกราบกรานต์จากศิษย์เอย				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวชรกานท์
Lovings  วชรกานท์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวชรกานท์
Lovings  วชรกานท์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวชรกานท์
Lovings  วชรกานท์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวชรกานท์
>