18 กุมภาพันธ์ 2553 16:50 น.

ขุนพล3

วชรกานท์

เมื่อขุนพลจัดทัพเข้าจับศึก
คะนองคึกฮึกเหิมอาจหาญกล้า
เตรียมพลไพร่ศาสตราวุธยุทธนา
แม่ทัพหน้ามาเป็นกำลังใจ

ไม่ว่าพ่ายหรือชนะจะสู้รบ
จักสยบศรัตรูให้ตักษัย
ขจัดความโง่เขลาให้ปราชัย
ให้เด็กไทยพัฒนาสถาพร

ขุนพลการศึกษาคือผู้บริหาร
การจัดการกลยุทธ์ชาญสมร
ไตรภาคีมีครูผู้รานรอน
กรรมการมารดรบิดาดรุณ

มีผู้อำนวยการเขตเป็นแม่ทัพ
เคลื่อนขยับให้การสนับสนุน
งบประมาณไทยเข้มแข็งเป็นแรงบุญ
มาค้ำจุนพัฒนาศึกษาไทย

ขอขอบคุณ  ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา ไกรนุกูล
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวชรกานท์
Lovings  วชรกานท์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวชรกานท์
Lovings  วชรกานท์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวชรกานท์
Lovings  วชรกานท์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวชรกานท์
>