25 ตุลาคม 2554 16:22 น.

น้ำท่วม

วชรกานท์

มวลนทีมีมามหาศาล
พสุธาเป็นบาดาลให้ฉงน
ธรรมชาติลงโทษหรือน้ำมือคน
ชะล้างมลพิษไหลไปทุกแปลง

ป่าซับน้ำให้ซาในหน้าฝน
ป่าชลอสายชลไว้หน้าแล้ง
เขื่อนเต็มปริ่มไม่อาจรับฝนมาแรง
ปล่อยน้ำแซงน้ำฝนให้จนใจ

เหล่าชาวนามาเป็นชาวประมง
จะดำรงชีวิตอย่างไรได้
ท้องถนนใช้เรือทุกเมื่อไป
ชนชาติไทยไม่ชินถิ่นเมืองตน

บ้านเราอยู่ใกล้วารีที่ราบลุ่ม
สร้างบ้านกลุ่มขัดขวางอย่างสับสน
บรรพบุรุษไม่สร้างขวางทางสายชล
สร้างเรือนอยู่ชั้นบนใต้ถุนมี

พวกลูกหลานไม่เข้าใจถึงไทยแท้
ยากใครแก้ให้ห่างทางหลบหนี
อันตัวบ้านที่ผ่านน่านนที
ถึงเวลาวารีก็ผ่านมา

จงย้อนยุคกลับไปแต่ภายหลัง
ไม่ต้องนั่งคร่ำครวญแลหวลหา
ปรับพำนักที่พักพิงอิงโบราณ์
ไม่ต้องด่ารัฐบาลจนคร้านฟัง

แต่อย่างไรเอาใจช่วยไทยทุกข์
ขอให้สุขรีบพ้นภัยดังใจหวัง
ธารน้ำใจไปช่วยกันอีกครั้ง
ขอระวังโรคภัยอย่าใกล้ตัว				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวชรกานท์
Lovings  วชรกานท์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวชรกานท์
Lovings  วชรกานท์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวชรกานท์
Lovings  วชรกานท์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวชรกานท์
>