22 กันยายน 2555 10:53 น.

โรงเรียนในฝัน

วชรกานท์

จากโรงเรียนพังพังผุุผุ
หวังบรรลุให้เป็นเช่นดังฝัน
ผ่านเวลามาเก้าเดือนเหมือนเก้าวัน
ไม่ค่อยทันงบประมาณกาลเวลา

กำหนดเป้าเอาไว้สิบสามมาส
ด้วยหวังวาดภาพฝันให้หรรษา
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนา
ระดมคนเงินตรามาทุกทาง

ด้วยหลายส่วนคาดหวังยังไม่สาย
อุปสรรคมากมายไม่กีดขวาง
ทั้งทวยเทพเทวาพาเปิดทาง
ทุกภาคส่วนร่วมสร้างผ่าทางตัน

ภาพสำเร็จยังห่างไกลในตอนนี้
เร่งเร็วรี่ทุกด้านสู่การฝัน
เหลือสี่เดือนกับอีกสามวัน
จะต้องทันการประเมินดำเนินไป

ยี่สิบห้า มกรา ท้าทายมาก
ความลำบากอีกหนพอทนได้
มุ่งสำเร็จสู่ทางแม้กว้างไกล
สู่เส้นชัยให้ทันฝันเป็นจริง				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวชรกานท์
Lovings  วชรกานท์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวชรกานท์
Lovings  วชรกานท์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวชรกานท์
Lovings  วชรกานท์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวชรกานท์
>