25 มีนาคม 2556 14:55 น.

ถึงฝัน

วชรกานท์

ยี่สิบเอ็ดมีนาคมต่างสมจิต
ภารกิจในฝันนั้นเสร็จสรรพ
ทั้งโล่ ป้ายในฝันนั้นได้รับ
เริ่มแรกนับนักเรียนรุ่นหกสิบเอ็ด

จบรุ่นหนึ่งในฝันร่วมกันส่ง
เหล่าอนงค์หลากชายน้ำตาเล็ด
ที่ร่วมกันพัฒนาจนสำเร็จ
ครูยี่สิบเจ็ดนักเรียนหกร้อยคน

ประวัติศาสตร์จารึกไว้อีกครั้ง
เป็นความหลังบ้านบางรูปไว้อีกหน
ใครทำสิ่งใดรู้ใจตน
ขอให้ผลกรรมนั้นบรรดาลดล

ขอทุกคนที่ร่วมในงานนี้
ใครทำดีขอให้ได้รับผล
จบในฝันใช่จบหน้าที่ตน
ขอทุกคนช่วยผดุงให้รุ่งเรือง				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวชรกานท์
Lovings  วชรกานท์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวชรกานท์
Lovings  วชรกานท์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวชรกานท์
Lovings  วชรกานท์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวชรกานท์
>