29 ตุลาคม 2549 19:25 น.

สายสัมพันธ์

สุชาดา โมรา

สายลมแสงแดดอันอ่อนละมุน
ใช่...ดวงตาฉันยังคงจ้องมองอยู่
เขาคนนั้นที่ฉันยังเชิดชู
ความสัมผัสของหัวใจ...
ใช่...ฉันยังคงยืนยัน
ใจของฉันไม่เคยจะเปลี่ยนแปลง
แรกเริ่มของใจ...ตราบจนวันนี้
ใช่...ฉันยังรับรู้และสัมผัสได้
รักที่เกิดขึ้น...รักจากใจ
เขายังคงอยู่ตรงนี้...
ใช่...ในเรือนร่างของฉัน
แรกเริ่มของการเป็นแม่...แรกเริ่มของความรัก
ใช่...ความรักจริง ๆ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟสุชาดา โมรา
Lovings  สุชาดา โมรา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟสุชาดา โมรา
Lovings  สุชาดา โมรา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟสุชาดา โมรา
Lovings  สุชาดา โมรา เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงสุชาดา โมรา
>