25 มิถุนายน 2549 17:58 น.

ฉันมาตามหาเพื่อนค่ะ

สุชาดา โมรา

.........................				
22 มิถุนายน 2549 13:46 น.

ขออภัยที่ทำให้เข้าใจผิด

สุชาดา โมรา

งานเขียนเล่มหนึ่งมิได้เขียนด้วยข้าพเจ้าเพียงคนเดียวเพียงแต่ข้าพเจ้าได้บอกเอาไว้นานแล้วตั้งแต่ฉบับแรก ๆ ของบางคู้ว่ามีใครเขียนบ้าง หากผู้ที่เป็นเพื่อนของข้าพเจ้าจะมีจิตใจที่เป็นคนอยู่ก็กรุณาอ่านและทำความเข้าใจให้ถูกต้องเพราะโต ๆ กันแล้ว เพื่อนไม่มีเจตนาที่จะเอาของเพื่อนมาเป็นงานของตัวเอง กรุณาใช้วิจารณญาณด้วยเพราะเรียนระดับมหาวิทยาลัยแล้วควรที่จะมีความคิด และอ่านให้ถี่ถ้วนด้วย... มิใช่มาด่ากันแบบนี้ มีอะไรก็คุยกันก็ได้ ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ไหม...? หัดถามซะบ้าง หรืออ่านให้ครบทุกหน้าก่อนที่จะมาด่ากันแบบนี้ เพราะเพื่อนไม่ได้ยกเอาเรื่องบางคู้มาเป็นของเพื่อน แต่เพื่อนได้เขียนบอกไว้เกี่ยวกับเรื่องบางคู้ตั้งแต่ฉบับแรก ๆ แล้วว่ามีใครแต่งบ้าง
         และเสียใจมากที่มีเพื่อนที่ไม่รู้จักอ่าน ไม่มีวิจารณญาณเลย... และเพิ่งรู้ว่าเพื่อนก็แทงข้างหลังเพื่อนเหมือนกัน เพราะห้องเอกนี้มีน้อยคนที่ข้าพเจ้าจะบอกให้ไปอ่านงานในเว็ป และเพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้เองว่านวนิยายของข้าพเจ้าที่มีคนเอาไปเขียนในเชิงลบก็เพราะเพื่อนที่แทงข้างหลังนี่เอง				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟสุชาดา โมรา
Lovings  สุชาดา โมรา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟสุชาดา โมรา
Lovings  สุชาดา โมรา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟสุชาดา โมรา
Lovings  สุชาดา โมรา เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงสุชาดา โมรา
>