30 มกราคม 2550 17:38 น.

ล้มแล้วลุก

อ.วรศิลป์

ล้มแล้วลุก....ปลุกตนพ้นตมปลัก
ล้มแล้วลุก....ตั้งหลักให้มั่นหนา
ล้มแล้วลุก....ก้าวต่อไปในมรรคา
ล้มแล้วลุก....จนกว่าจะถึงชัย

ล้มแล้วลุก....หยัดยืนขึ้นทายท้า
ล้มแล้วลุก....หันหน้าสู่ฟ้าใหม่
ล้มแล้วลุก....อย่าหวั่นจงมั่นใจ
ล้มแล้วลุก....สู้ต่อไปไม่ต้องกลัว

แม้นวันนี้เหนื่อยนักไม่อยากลุก
หรือวันนี้แสนทุกข์ดังฟ้าสลัว
เหมือนชีวิตสิ้นทางออกเยี่ยงหมอกมัว
ขออย่ากลัว....จงเร่งสร้างกำลังใจ

ถึงจะล้มอีกกี่ร้อยกี่พันครั้ง
อย่าสิ้นหวังสิ้นศรัทธาอย่าสงสัย
จงเร่งเพิ่มเติมหวังพลังใจ
แล้วก้าวไปสู่จุดฝัน...อันหมายปอง


** ด้วยรักและปรารถนาดี แด่ทุกดวงใจที่อ่อนล้า **				
23 มกราคม 2550 14:59 น.

ละครไทย

อ.วรศิลป์

อนิจจาละครไทย      ดูเมื่อไหร่ก็เหมือนเดิม
น้อยนักที่จะเพิ่ม      คิดจะเติมคุณธรรม

ส่วนมากมักอิจฉา      ทั้งก่นด่าวันยังค่ำ
ประจานความใฝ่ต่ำ    แทรกเกมกามและอบาย

ชิงดีและชิงเด่น       ภาพที่เห็นคือบทร้าย
กัดกร่อนและทำลาย    ซึ่งจิตใจเยาวชน

โธ่เอ๋ยละครไทย       อีกเมื่อไหร่จะหลุดพ้น
ข้ามผ่านขอบวังวน      ที่หวังผลแค่โฆษณา

หวังไว้ว่าสักวัน        สื่อสร้างสรรค์อันสูงค่า
ละครไทยได้พัฒนา     ส่งเสริมค่าความเป็นไทย

ปลูกฝังคุณธรรม       ให้งอกงามในจิตใจ
เยาวชนคนรุ่นใหม่     ลูกหลานไทยเป็นไม้งาม				
9 มกราคม 2550 12:06 น.

แด่เทียนเล่มน้อยที่ดับไป

อ.วรศิลป์

เทียนเล่มน้อยลาลับเจ้าดับแสง
เหตุลมแรงพัดโหมจู่โจมขวัญ
เทียนเล่มน้อยเกินหยัดยืนฝืนทนทาน
สุดจะต้านกร้านสู้เพียงผู้เดียว

แต่ถึงแม้ตัวเจ้าจะดับแสง
สิ้นเรี่ยวแรงใช่ว่าจะโดดเดี่ยว
หลายมือไทยใจประสานผูกพันเกลียว
เป็นหนึ่งเดียวเพื่อสานฝันของเทียน

เทียนเล่มน้อย....ขอเจ้าจงรับรู้
ภาพของครูผู้มุ่งมั่นสอนอ่านเขียน
ภาพของครูผู้เปี่ยมรักและพากเพียร
ภาพของเทียนเช่นเจ้า....เนานิรันดร์


** อนุสรณ์แด่ครูจูหลิน ผู้จากไป **
08 มกราคม 5				
3 มกราคม 2550 08:38 น.

สวัสดีปีใหม่

อ.วรศิลป์

สวัสดีปีใหม่
ด้วยรอยยิ้มสดใสเต็มใบหน้า
หวังหมู่มิตรพบสุขทุกเพลา
สบหรรษาและสมหวังดังจิตปอง

ให้ปราศทุกข์ สิ้นโศกและโรคภัย
ให้ชีวิตและจิตใจไร้หม่นหมอง
ให้สิ่งดีนำชีวีสู่เรืองรอง
เฉกเช่นท้องฟ้างามยามอรุณ

สวัสดีปีใหม่
วอนเทพไท้เทวามาเกื้อหนุน
ให้ทุกท่านประสบสันติ์อันอดุลย์
ยิ่งจำรูญพูลสวัสดิ์พิพัฒน์เทอญ


** ด้วยใจจริง **				
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอ.วรศิลป์
>