13 มกราคม 2552 13:36 น.

ตายอย่างครู

อ.วรศิลป์

มือข้าแจว ข้าพาย หมายส่งศิษย์
สู่ชีวิต สู่ที่หมาย ดั่งใจฝัน
แม้เหนื่อยหนัก ข้าก็ยอม พร้อมฝ่าฟัน
ข้ามุ่งมั่น ส่งให้ถึง ซึ่งปลายทาง

ศิษย์ของข้า มากมาย ตั้งหลายรุ่น
ข้าเกื้อหนุน นำพา ไปถึงฝั่ง
จนวันนี้ เรือน้อย ใกล้ผุพัง
ข้าก็ยัง แจวพาย ไม่หน่ายเลย

หวังเพียงแค่ ศิษย์ข้า จะได้ดี
เพียงเท่านี้ ที่ข้าหวัง ดังเฉลย
สิ่งเลวร้าย อย่าย่างกราย ใกล้ศิษย์เลย
ศิษย์ข้าเอ๋ย เจ้าคือหวัง พลังใจ

มือข้าแจว ข้าพาย จนอ่อนล้า
บ่าของข้า แม้บอบช้ำ ยังรับไหว
จิตแน่วแน่ แค่เรือจ้าง ไม่เป็นไร
ลมหายใจ สุดท้าย.....ตายอย่างครู

(ถ่ายทอดความในใจ....เนื่องในวันครู 2552)				
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอ.วรศิลป์