10 มิถุนายน 2552 09:06 น.

** เพราะฉะนั้น **

อ.วรศิลป์

คิดถึงตอนเป็นเด็ก       วิชาเลข ครูสอนว่า
คำตอบที่ได้มา          ลงท้ายว่า " เพราะฉะนั้น "

จะบวกหรือจะลบ         คิดให้จบ ก็แล้วกัน
เมื่อใดที่ใจมั่น          " เพราะฉะนั้น " ได้ทันที

ชีวิตของคนเรา          กรรมใหม่เก่า ที่เคยมี
ผลลัพธ์ ณ บัดนี้         คิดถ้วนถี่ คงเช่นกัน

กรรมใด เคยได้ก่อ      เกิดแล้วหนอ คงสักวัน
ไม่พ้น " เพราะฉะนั้น "   ผลตามทัน แท้แน่นอน

ปรารถนาสิ่งใดเล่า       ความทุกข์เศร้า ความเดือดร้อน
หรือสุข สถาพร         คิดเสียก่อน อย่าดึงดัน

เหตุด้วยมิอาจพ้น       ทุกผู้คน " เพราะฉะนั้น "
ทุกกรรมที่ทำกัน        " เพราะฉะนั้น " ย่อมย้อนคืน				
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอ.วรศิลป์