13 เมษายน 2553 10:56 น.

** สงกรานต์ 2553 ... ขันน้ำใจ **

อ.วรศิลป์

ประเพณี งดงาม ยามคิมหันต์
คราวสันต์ ห่างหาย ไปจากฟ้า
ดินระอุ ทั้งผืนไร่ และปลายนา
ก็ถึงครา ฉลองกัน " วันสงกรานต์ "

นับเป็นความ เฉลียวฉลาด และปราดเปรื่อง
อันสืบเนื่อง บรรพชน ที่สืบสาน
เถลิงศก แบบไทยไทย มาช้านาน
นำชื่นบาน ด้วยสายน้ำ ฉ่ำชื่นใจ

เพื่อนำความ ชุ่มเย็น ดับความร้อน
เพื่อจะผ่อน คลายทุกข์ ให้สุขใส
เพื่อจะปลูก สิ่งดีงาม ความเป็นไทย
เริ่มปีใหม่ ด้วยสายน้ำ นำยินดี

มาวันนี้ อีกครา เวียนมาถึง
ยังซาบซึ้ง แก่ไจ ไม่หน่ายหนี
" วันสงกรานต์ " ยังคงค่า น่าเปรมปรีดิ์
ความรู้สึก ดีดี มีมากมาย

น้ำขันน้อย ในมือข้า เพลานี้
ปรารถนา นำสิ่งดี ที่เหือดหาย
ปลุกความรัก สามัคคี ที่ใกล้ตาย
กลับหยัดยืน ฟื้นกาย ไทยอีกครา

มาเถิดมา ฉลองกัน ในวันนี้
วอนน้องพี่ ทั่วไทย ได้เห็นค่า
วิถีไทย บรรพชน สั่งสมมา
สุขเถิดหนา รดให้กัน " ขันน้ำใจ "


" สุขสันต์สงกรานต์ 53 แด่ประเทศไทย "				
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอ.วรศิลป์
>