28 พฤษภาคม 2553 09:55 น.

" สุขสันต์วิสาขบูชา 2553 "

อ.วรศิลป์

สุขสันต์วิสาขะ
ลดเลิกละอบายมุข
ก่อเกิดกำเนิดสุข
พ้นบ่วงทุกข์พันธนาการ

สุขสันต์วิสาขะ
ด้วยธรรมะอันเฉิดฉาน
กล่อมเกลาจิตวิญญาณ
สุขชื่นบานใต้ร่มธรรม

สุขสันต์วิสาขะ
ด้วยพุทธวจีพร่ำ
แสงทองแห่งพระธรรม
ที่ชี้นำสู่นิพพาน

สุขสันต์วิสาขะ
ตัดราคะที่เผาผลาญ
กลลวงบ่วงแห่งมาร
ขอจงผ่านก้าวพ้นไป

สุขสันต์วิสาขะ
สู่ชัยชนะอันสดใส
รื่นเริงบันเทิงใจ
ชนทั้งหลาย....ผู้ใฝ่ธรรม


" สุขสันต์วิสาขบูชา แด่ดวงจิตใฝ่ธรรมทุกดวง "				
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอ.วรศิลป์