16 มิถุนายน 2553 09:23 น.

** ธรรมะ **

อ.วรศิลป์

ดุจแสงทอง งดงาม ยามรุ่งสาง
ธรรมะส่อง นำทาง สู่จุดหมาย
ธรรมะชี้ ทางรอด พ้นวอดวาย
ธรรมะคลาย ทุกข์หนัก ได้พักใจ

ดุจสายฝน จากฟ้า สู่หล้าโลก
ธรรมะช่วย ขจัดโศก ที่หม่นไหม้
ธรรมะช่วย ปลดปล่อยชน พ้นอบาย
ธรรมะช่วย จุดประกาย ให้พลัง

ดุจดวงดาว ระยิบระยับ บนฟากฟ้า
ธรรมะพา สู่จุดหมาย ปลายทางหวัง
ธรรมะคือ เข็มทิศ บอกทิศทาง
ธรรมะพร้อม เคียงข้าง เส้นทางจร

ธรรมะคือ คำตอบ ของชีวิต
ธรรมะคือ เพื่อนสนิท ยามทุกข์ร้อน
ธรรมะคือ สหาย ผู้อาทร
ธรรมะคือ พุทธพร....สาธุชน

ฉะนั้นพึง เพียรยึด ถือธรรมะ
ฉะนั้นพึง ลดละ อกุศล
ฉะนั้นพึง สร้างกรรม นำมงคล
เพื่อสักวัน เก็บเกี่ยวผล บนพิมาน				
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอ.วรศิลป์