4 ตุลาคม 2555 13:29 น.

" ของฝาก "

อ.วรศิลป์

ไปไหนมาไหน
มีของฝากติดไม้ติดมือ
อาจจะลำบากตอนถือ
แต่ผลลัพธ์คือ ความสุขใจ

ราคานั้นไม่สำคัญ
สำคัญตรงที่การให้
ชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่
ผู้รับสุขใจ..เท่าเทียมกัน

จะถูกจะแพงไม่ว่า
คุณค่าไม่ใช่ตรงนั้น
ของฝากหยิบยื่นให้กัน
บอกความสัมพันธ์ความใส่ใจ

แถมด้วยความรักและคิดถึง
สิ่งซึ่งพอให้กันได้
ขอเพียงทำด้วยหัวใจ
ของฝากก็ยิ่งใหญ่...ในตัวเอง				
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอ.วรศิลป์
>