30 ธันวาคม 2555 16:09 น.

ของขวัญปี 56 " พุทธาบารมี "

อ.วรศิลป์

วันเวลาลับล่วงเลย
เหมือนเช่นเคยที่ผ่านมา
หนึ่งปีใช่เร็วช้า
วันเวลายังคงเดิม

หนึ่งปีจบ ใช่ลาลับ
หากแต่กลับเป็นจุดเริ่ม
สานต่อและก่อเติม
ชีวิตเดิม...อีกหนึ่งปี

ปรารถนามหาบุญ
คอยเกื้อหนุนทุกถิ่นที่
พุทธาบารมี
นำสิ่งดีสู่ท่านเทอญ				
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอ.วรศิลป์