4 สิงหาคม 2555 16:29 น.

หว่าน...ถ้อยแห่งธรรม

อ.วรศิลป์

หว่านถ้อยแห่งธรรม
ให้งอกงามในใจคน
กี่ร้อยกี่พันหน   
จะเพียรทนหว่านโปรยไป

หวังเพื่อให้งามงอก   
ชูช่อดอกเบ่งบานใหญ่
ให้ถ้อยธรรมกระจายไกล
ปกคลุมไว้โลกของเรา

ผู้คนจะได้สุข
หลุดพ้นทุกข์ที่แผดเผา
ให้ถ้อยธรรม....เป็นร่มเงา   
บังทุกข์เศร้า..สาธุชน				
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอ.วรศิลป์