9 สิงหาคม 2556 12:58 น.

ทรงพระเจริญ

อ.วรศิลป์

วันทาองค์ราชินี
แ่ม่ทรงศรี....ศรีสยาม
ทั่วหล้าระบือนาม
แม่ทรงงามทั้งกายใจ

พระเมตตามหาศาล
ดุจสายธารอันรินไหล
จากเบื้องลึกดวงหทัย
เพื่อผองไทยสุขร่มเย็น

โครงการสารพัด
เพื่อขจัดความทุกข์เข็ญ
จริยวัตรนั้นงามเด่น
แม่ทรงเป็น...เอกสตรี

พสกนิกรน้อมใจภักดิ์
สำนึกรักเป็นสักขี
แซ่ซ้องก้องปฐพี
ขอแม่นี้ " ทรงพระเจริญ "
				
9 สิงหาคม 2556 12:47 น.

สัญญาวันแม่

อ.วรศิลป์

ขับลำนำ คำรัก จากใจลูก
ด้วยพันผูก แม่ยิ่ง กว่าสิ่งไหน
รักของแม่ เกินกว่า ฟ้ากว้างไกล
มหาสมุทร ลึกเพียงไหน ไม่เท่าเลย

ขับลำนำ คำรัก จากใจลูก
ด้วยพันผูก มากล้น พ้นจะเอ่ย
วันคืนเดือน เคลื่อนไป ไม่เหมือนเคย
ไม่มีเลย แม่เปลี่ยนใจ ไม่รักเรา

ขับลำนำ คำรัก จากใจลูก
ด้วยพันผูก อยากให้ แม่คลายเศร้า
ความกังวล ใดใด ให้บรรเทา
ลูกขอเอา ใจดวงน้อย ร้อยเป็นมาลัย

เพื่อวงแนบ แทบตัก ด้วยรักยิ่ง
เป็นความรัก จากใจจริง สิ้นสงสัย
วันของแม่ ปีนี้ ลูกตั้งใจ
ลูกขอให้ สัญญา ว่าจะดี

จะเป็นลูก คนดี ทุกทุกวัน
ให้แม่นั้น ปลิ้มใจ ได้สุขี
จะตั้งใจ อ่านเขียน เรียนให้ดี
สมกับที่ แม่หวัง ตั้งใจเอย
				
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอ.วรศิลป์