23 ตุลาคม 2558 09:02 น.

ถ้อยคำดีดี

อ.วรศิลป์

ถ้อยคำดีดี
แม้มีเพียงหนึ่ง
แต่เพราะลึกซึ้ง
เพียงหนึ่งจึงพอ

เพราะถ้อยคำดี
สิ่งดึจึงเกิดก่อ
อย่ามัวรั้งรีรอ
ให้กับเถิดหนอ...คำดีดี
				
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอ.วรศิลป์
>