19 มกราคม 2559 14:14 น.

เวลามีค่า

อ.วรศิลป์

เวลา ใช่มี เหลือเฟือ
เวลา ไม่อาจเผื่อ แผ่ให้ใคร
เวลา มีแต่ ผ่านล่วงไป
เวลา นั้นไม่ หวนย้อนคืน

อุบ้ติ ตั้งอยู่ ดับไป
สัจธรรม เกินใคร ขัดขืน
รุ่งอรุณ เย็นย่ำ ค่ำคืน
นอนตื่น รุ่งเช้า เวียนมา

เวลา นั้นมี จำกัด
เวลา คือสมบัติ ล้ำค่า
ใช้กัน ให้ดี นะเวลา
คุ้มค่า เกิดมา เป็นคน
				
14 มกราคม 2559 11:25 น.

16 มกรา บูชาครู

อ.วรศิลป์

16  มกรา  วันทาครู
ครูคือผู้ พิทักษ์ คุ้มรักษา
ผู้ชี้ทาง ชี้ธรรม นำปัญญา
ผู้เมตตา อารี มีพระคุณ

จากวัยเยาว์ จนเติบใหญ่ ครูหลายท่าน
คอยเจือจาน โอบเอื้อ และเกื้อหนุน
มือของครู ประคอง และค้ำจุน
รักอบอุ่น ครูมีให้ ไม่ขาดเลย

ครูเหนื่อยล้า ทั้งกายใจ หวังให้ศิษย์
ได้สัมฤทธิ์ สิ่งหวัง ดังเฉลย
จากไปนาน ยังคอยฟัง ข่าวเช่นเคย
ศิษย์ครูเอ๋ย ไปได้ดี ครูดีใจ

16  มกรา  บูชาครู
ศิษย์รับรู้ พระคุณครู อันยิ่งใหญ่
วันเวลา ล่วงเลยผ่าน นานเพียงใด
วันครูนี้ ศิษย์ส่งใจ มาไหว้ครู
				
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอ.วรศิลป์