21 มกราคม 2560 10:39 น.

ทุกวันใหม่คือของขวัญ

อ.วรศิลป์

ทุกวันใหม่คือของขวัญ
ของประทานจากเบื้องบน
ที่มอบให้แต่ละคน
เพื่อสร้างผลกรรมความดี

แต่ละเช้าที่ตื่นมา
จงไขว่คว้าขมันขมี
ประพฤติธรรมสร้างกรรมดี
เผื่อพรุ่งนี้ไม่มีมา
				
14 มกราคม 2560 10:05 น.

ปาเจรา บูชาครู

อ.วรศิลป์

(ครู)         เอา คอ ควาย บวก รอ เรือ สระ อู
          รวมกันแล้ว อ่านว่าครู รู้ใช่ไหม
          ในใจศิษย์ คิดว่า ครูคือใคร
          มีความหมาย เพียงใด ในใจตน

(ศิษย์)        คำว่าครู สำหรับศิษย์ มากความหมาย
          เกินบรรยาย ความดี มีท่วมท้น
          พระคุณครู จารึกไว้ ในกมล
          นับแต่ต้น ศิษย์ได้ดี เหตุที่ครู

(ครู)             ดีใจนะ ที่ศิษย์จำ คำครูสอน
          วันเก่าก่อน ครูเคยได้ ให้ความรู้
          ศิษย์คือความ ภูมิใจ ของใจครู
          ขอจงสู่ ทางเจริญ เนิ่นนานไป

(ศิษย์)          กราบรำลึก พระคุณครู ในวันนี้
          ครอบรอบปี สิบหกมกรา เวียนมาใหม่
          กายศิษย์ห่าง แต่ช่องว่าง ระหว่างใจ
          หาได้ไกล หรือห่าง อย่างกายเลย

(ศิษย์)          ชอครูจง สุขสันต์ เถิดวันนี้
          ขอเชิดชู ความดี ที่เฉลย
          ขอพระคุ้ม ครองครู อยู่เหมือนเคย
          ขอเอื้อนเอ่ย ปาเจรา บูชาครู

(วันครู 2560)
				
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอ.วรศิลป์