31 พฤษภาคม 2560 17:04 น.

เพราะให้จึงได้รับ

อ.วรศิลป์

เพราะให้ไป จึงได้มา
ธรรมสัจจา พึงใส่ใจ
เช่นรู้จัก ให้อภัย
พลาดผิดเมื่อใด ได้อภัยเช่นกัน

เช่นช่วยคน ที่ลำบาก
ยากตกยาก คนช่วยพลัน
ส่วนทำบุญ ทำทานนั้น
สวรรค์ท่าน ตอบแทนเอง
				
31 พฤษภาคม 2560 09:38 น.

สู้เท่าที่มี

อ.วรศิลป์

ถ้าชีวิต คือเกมแข่งขัน
สิ่งสำคัญ คือกติกา
กับน้ำใจ นักกีฬา
ที่ทุกชีวา พึงมี

ตราบเท่าที่ ยังมีเวลา
สู้ไปเรื่อยหนา อย่าหนี
หกล้มหกลุก กี่ที
สู้เท่าที่มี ลมหายใจ
				
30 พฤษภาคม 2560 07:31 น.

ขอบคุณ Thaipoem

อ.วรศิลป์

ขอบคุณนะ Thaipoem
ที่ช่วยเติมเต็ม ความตั้งใจ
ที่เปิด โอกาสให้
ได้ระบาย ได้แบ่งปัน

ขอส่งผ่าน สิ่งดีดี
สู่น้องพี่ อย่างสร้างสรรค์
โดยเรียงร้อย ถ้อยจำนรรจ์
ทั้งยาวสั้น แบ่งปันมา

อาจอ่อนด้อย ถ้อยวลี
แต่คงพอมี คุณค่า
เพราะรัก เพราะศรัทธา
ปรารถนา รักษาสังคม

ขอพระ อำนวยพร
สถาพร และสุขสม
ให้ Thaipoem อยู่คู่สังคม
เป็นที่นิยม เรื่อยเรื่อยไป

(ขอบคุณจากใจ)

				
30 พฤษภาคม 2560 07:11 น.

ทัศนคติ

อ.วรศิลป์

มองโลก ด้านดี ชีวีสุข
มองโลก ด้านทุกข์ ชีวีหมอง
มองโลก สดใส หัวใจลำพอง
มองโลก เศร้าหมอง หมองหม่นใจ

มองโลก อย่างไร ได้อย่างนั้น
ทัศนคติ สำคัญ กว่าสิ่งไหน
ชีวิต จะตรม ระทมไหม้
หรือว่า สดใส ใจเราเอง
				
29 พฤษภาคม 2560 07:27 น.

ไม่ผูกพัน

อ.วรศิลป์

ชีวิตเรา ไม่ใช่ เราเจ้าของ
เราเป็นพียง ผู้ครอบครอง และดูแล
ทรัพย์สมบัติ เราหาใช่ เจ้าของแท้
ล้วนผันแปร เมื่อยามแก่ เมื่อคราวตาย

เราได้กิน ได้มี ได้ใช้จ่าย
แต่สุดท้าย ชีพต้องดับ ลับสลาย
จากแรกเกิด ถึงครา ชีวาวาย
หัดปล่อยวาง บ้างก็ได้ ไม่ผูกพัน
				
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอ.วรศิลป์