29 เมษายน 2561 11:12 น.

หันหน้าเผชิญ

อ.วรศิลป์

อยู่ทะเล อยู่กับคลื่น
กี่วันคืน คลื่นไม่หาย
คลื่นลูกเก่า สาดกระจาย
คลื่นลูกใหม่ ไล่ตามมา

ขีวิตคน ก็มีคลื่น
ทุกวันคืน คลื่นโถมถา
คลื่นเล็กใหญ่ ใช้ปัญญา
ใช้ความกล้า หันหน้าเผชิญ

(27.4.61)
				
29 เมษายน 2561 11:02 น.

เวลามีค่า

อ.วรศิลป์

วันนี้คือพรุ่งนี้ของเมื่อวาน
เพียงสุริยาข้ามฟ้าผ่าน
พรุ่งนี้ของเมื่อวาน
ก็คืบคลานมาเป็นวันนี้

ดวงดาวต่างเคลื่อนไหว
โลกเราก็ใช่ไม่อยู่กับที่
ขั่วโมง นาท่ี วินาที
เป็นอยู่อย่างนี้มาแสนนาน

การเคลื่อนไหวนั่นส่งผล
ทุกผู้ทุกคนเสื่อมสังขาร
จากวัยเยาว์ถึงคราวชรากาล
การเปลี่ยนผ่านนั้นธรรมดา

วันนี้ที่เราท่านมี
วันนี้จึงมีคุณค่า
เพราะอีกไม่นานไม่ช้า
อาทิตย์ลับฟ้า...ก็ลับลาเป็นเมื่อวาน

(23.4.61)
				
20 เมษายน 2561 21:30 น.

ออมบุญ

อ.วรศิลป์

เริ่มเก็บสิบบาทวันนี้
เก็บไว้อย่างดีไม่มีหาย
เก็บยี่สิบปีคงมากมาย
สิบบาทเก็บไว้ทุกวัน

ความดีเล็กเล็กน้อยน้อย
ไม่ท้อไม่ถอยสร้างสรรค์
สุดท้ายคราววายชีวัน
ดีส่งสูสวรรค์....จงมั่นใจ

(20.4.61)
				
19 เมษายน 2561 20:50 น.

วิถีเรือ วิถีคน

อ.วรศิลป์

ริมฝั่งนั่งเหม่อลอย
เห็นเรือน้อยลอยทะเล
คลื่นลมสิกล่อมเห่
ดุจอู่เปลที่โยกไกว

เรือน้อยเจ้าลอยน้ำ
แล้วจะทำอย่างไรได้
สุดต้านสุดทานไหว
จึงลอยไปในทะเล

ผู้คนในสังคม
คลื่นถาโถมและกล่อมเห่
ไม่ต่างจากทะเล
พาคนเร่ร่อนลอยไกล

แต่คนต่างจากเรือ
เพราะว่าเรือไร้หัวใจ
คนเรานั้นเลือกได้
เส้นทางไปของตัวเอง

(19.4.61)
				
18 เมษายน 2561 20:32 น.

น้ำค้าง

อ.วรศิลป์

น้ำค้างบนใบหญ็า
ไม่นานช้าสูญสลาย
เพียงเช้าจรดสาย
ระเหยหายมลายสูญ

น้ำค้างบนใบหญ้า
ไม่โศกาไม่อาดูร
วันพรุ่งรุ่งอรุณ
กลับเวียนหมุนหยดใหม่แทน

(18.4.61)
				
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอ.วรศิลป์