31 พฤษภาคม 2561 20:57 น.

อย่าประมาท

อ.วรศิลป์

เปรียบชีวิตกับรถยนต์
วิ่งเกลื่อนถนนทุกทุกวัน
เพื่อนร่วมทางหลายร้อยพัน
รู้จักกันไม่กี่คน

ใช้ชีวิตโดยประมาท
อาจพลั้งพลาดเหมือนรถยนต์
ที่เฉี่ยวชนบนถนน
ซึ่งส่งผลเจ็บและตาย

ใช่เพียงแค่ใบขับขี่
สติต้องมีเพื่อถึงที่หมาย
ขืนประมาทอาจวอดวาย
พาจุดหมายไปไม่ถึง

(31.5.61)
				
28 พฤษภาคม 2561 22:13 น.

นี่หรือความเจริญ

อ.วรศิลป์

กระแสไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์
เดี๋ยวนี้นับ ว่าจำเป็น เห็นด้วยไหม
น้ำไม่ไหล ไฟก็ดับ โทรศัพท์ใช้ไม่ได้
ชีวิตคง วุ่นวาย ไม่สุขเลย

แต่ก่อนเก่า ปู่ย่าเรา เขาอยู่ได้
โทรศัพท์ ไม่มีใช้ ท่านเฉยเฉย
ใช้น้ำบ่อ น้ำคลอง ที่คุ้นเคย
พลบค่ำเอย แค่ตะเกียง ก็เพีียงพอ

วันเวลา ล่วงไป เปลี่ยนไปมาก
ช่างอยู่ยาก กับชีวี สมัยนี้หนอ
แต่ก่อนเก่า ยุ้งมีข้าว ก็สุขพอ
ทุกข์จริงหนอ ทุกวันนี้ นี่หรือเจริญ

(28.5.61)

				
27 พฤษภาคม 2561 21:24 น.

เชื่อพ่อแม่ นั่นแหละดี

อ.วรศิลป์

เพื่อนฝูงมีมากมาย
บ้างก็ร้ายบ้างก็ดี
หากแต่ชีวิตนี้
พ่อแม่มีเพียงสองคน

กตัญญูกตเวที
ต่อบุพการีมีกุศล
สวรรค์ ณ เบื้องบน
บันดาลดลความสุขสันต์

มีเพื่อนนับว่าดี
แต่บุพการีดีกว่านั้น
พ่อแม่คนสำคัญ
เชื่อฟังท่าน อย่ารั้นตะแบง

(26.5.61)
				
26 พฤษภาคม 2561 20:23 น.

เชื่อง่าย ไม่ดี

อ.วรศิลป์

คิดจะซื้อสินค้า
อย่าเชื่อโฆษณามากเกินไป
ทั้งของกินของใช้
หมั่นชั่งใจให้จงดี

ควรคิดพินิจตรอง
ใช้สมองกรองถ้วนถี่
ทั้งสิ่งพิมพ์ทั้งทีวี
ใช่จะดีเสมอไป

ภาพยนตร์โฆษณา
จ้างดาราหน้าตาใส
เหตุเพราะหวังกำไร
ใช่เพื่อใคร..เพื่อตัวเอง

(25.5.61)
				
25 พฤษภาคม 2561 21:17 น.

ที่สุด ก็หยุดดิ้น

อ.วรศิลป์

สะดวกกายใจลำบาก
มีอยู่มากทุกวันนี้
ทรัพย์สินพอจะมี
แต่ใจสิที่ทุกข์ทน

หลายคนลำบากกาย
ไม่สบายแลขัดสน
แต่ใจไม่ทุกข์ท้น
แม้ต้องทนทำมาหากิน

คนเรานั้นต่างกัน
แต่ละวันพากันดิ้น
สุดท้ายวายชีวิน
สุขทุกข์สิ้นหยุดดิ้นเอย


(24.5.61)
				
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอ.วรศิลป์