30 กรกฎาคม 2561 15:19 น.

คิดก่อนแต่ง

อ.วรศิลป์

ก่อนคิดมีครอบครัว
ถามใจตัวถามให้ดี
การสร้างครอบครัวนี้
หลายสิ่งที่ควรคำนึง

ต้องรักรักจริงจริง
สำคัญยิ่งเป็นที่หนึ่ง
อีกคิดคิดให้ซึ้ง
ต่อจากหนึ่งมีสองสาม

ให้เกียรติต่อคู่ครอง
และใช่มองเพียงเรื่องกาม
ลูกเต้าที่เกิดตาม
ต้องให้ความรักใส่ใจ

การเป็นพ่อแม่คน
ภาระล้นบนสองไหล่
คิดให้ดีคิดให้ไกล
ทำเล่นไปไม่ได้การ

ความรักที่มากมาย
แน่ใจไหมไม่ใช่ผ่าน
พันธะการแต่งงาน
นั้้นผูกพันจนวันตาย

ก่อนคิดมีครอบรัว
จงเตรียมตัวอย่ามักง่าย
ฉะนั้นอาจเสียหาย
วันสุดท้ายแยกย้ายกัน

(30.7.61)

				
28 กรกฎาคม 2561 10:40 น.

สุขเข้าพรรษา

อ.วรศิลป์

ขอแสงแห่งศรัทธา
เช้าพรรษาพาสุขศานต์
จิตใจได้เบิกบาน
สุขสำราญในธารธรรม

ขอแสงแห่งศรัทธา
ส่องปัญญาชักพานำ
สุขชื่นทุกคืนค่ำ
ด้วยแสงธรรมค้ำจุนเอย

(28.7.61)
				
27 กรกฎาคม 2561 10:50 น.

เข้าพรรษา พิจารณาตน

อ.วรศิลป์

แสงสว่างส่องทางเดิน
ไร้เคอะเขินเดินปลอดภัย
แสงธรรมส่องนำใจ
นำพาให้เดินในธรรม

แสงธรรมนำก้าวย่าง
เดินในทางอันสุขล้ำ
สุขแท้สุขในธรรม
มารกรายกล้ำนั้นไม่มี

แสงสว่างกับแสงธรรม
ทั้งสองนำทางวิถี
ปลอดภัยในชีวี
จรลีทางที่ควร

อาสาฬหบูชา
เข้าพรรษาที่ย้อนหวน
เวลาอันสมควร
คิดทบทวนชีวิตตน

ไม่รู้ชีวิตนี้
โอกาสดีมีกี่หน
สุขีที่กมล
เราทุกคนพึงสังวร

ผู้ใดใฝ่ในธรรม
เชื่อในคำธรรมที่สอน
พาต้นพ้นนิวรณ์
อุดมพรสุนทรเอย

ป.ล. สุขถ้วนหน้าแก่สาธุชน
        วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 2561

(27.7.61)

				
26 กรกฎาคม 2561 09:57 น.

ระวังไว้ให้ดี

อ.วรศิลป์

ชอบอ้างว่ามึนเมา
กับรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ผู้คนอันธพาล
ในสันดาลขาดยั้งใจ

อารมณ์พาลชั่ววูบ
ดุจไฟธูปที่เผาไหม้
เรื่องเล็กพาให้ใหญ่
เหตุเพราะไม่คุมอารมณ์

สุรายาเสพติด
พาชีวิตยิ่งขื่นขม
อีกไร้คุมอารมณ์
จึงยิ่งตรมจมอบาย

ป้องกันอีกว่าแก้
เพราะจะแย่แก้ตอนสาย
สังวรก่อนวอดวาย
ระวังไว้ให้จงดี

" ชำระตนพ้นบ่วงกรรม ด้วยครองธรรมเข้าพรรษา "

(26.7.61)
				
24 กรกฎาคม 2561 15:39 น.

อดทน เดี๋ยวฝนก็หยุด

อ.วรศิลป์

ร่มกาง เดินกลางฝน
ข้างกายตน ไร้คนข้าง
ฝนพรม เอาร่มกาง
ก้าวเดินย่าง ทางยาวไกล

ละออง ฝนหล่นมา
เปียกกายา ผ้าที่ใส่
เหน็บหนาว ปวดร้าวกาย
แต่หัวใจ ใช่อ่อนแอ

ร่มกาง เดินกลางฝน
บอกใจตน อย่าท้อแท้
เปียกกาย อย่าไปแคร์
จิตแน่วแน่....แค่นั้นพอ

(24.7.61)
				
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอ.วรศิลป์
>