28 กุมภาพันธ์ 2562 12:14 น.

สุขยามคิดถึง

อ.วรศิลป์

นั่งรถจนเลยป้าย
ยังย้อนได้กลับไปคืน
แต่เวลามิอาจฝืน
ย้อนกลับคืนที่ผ่านมา
ชีวิตในวัยเยาว์
มากเรื่องราวสุขหรรษา
แค่ชิงช้าธรรมดา
แกว่งไปมาพาเพลินใจ
นึกย้อนตอนอดีต
ซึ่งชีวิตย้อนไม่ได้
เพียงภาพที่เก็บไว้
พายิ้มได้ยามคำนึง
ป.ล.  ความทรงจำดีๆ มีกันทุกคน
(facebook&youtube :attaporn worasilp)
(28.2.62)
27 กุมภาพันธ์ 2562 12:57 น.

อยู่ให้ได้

อ.วรศิลป์

ทุกสิ่งย่อมเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่กำหนด
บุปผาที่งามงด
ใช่สวยสดตลอดไป
อยู่กับความไม่เที่ยง
มิอาจเลี่ยงอยู่ให้ได้
ขัดขืนนั้นอย่าหมาย
ไม่มีใครพ้นกฎเกณฑ์
ป.ล. ความไม่เที่ยงเลี่ยงไม่ได้
(facebook&youtube : attaporn worasilp)
(27.2.62)
26 กุมภาพันธ์ 2562 11:47 น.

มือพ่อมือแม่

อ.วรศิลป์

เราล้วนเคยถูกอุ้ม
พ่อแม่คุ้มครองวัยเยาว์
ยามคลานยามเดินก้าว
พ่อแม่เฝ้าคอยดูแล
เราล้วนเคยถูกป้อน
ถูกง้องอนยามงอแง
สองแขนพ่อกับแม่
คือรักแท้แน่กว่าใคร
สองมือของพ่อแม่
ยามท่านแก่พึงรู้ไว้
ท่านทำให้อย่างไร
พึงใส่ใจทำให้คืน
ป.ล. กตัญญูกตเวทีต่อบุพการี คือที่สุดแห่งความดีและบุญ
(facebook&youtube : attaporn worasilp)
(26.2.62)
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:12 น.

ความงามที่แท้

อ.วรศิลป์

การก้มศีรษะอย่างสุภาพ
สะท้อนภาพจิตใจอันสูงส่ง
สะท้อนความอ่อนโยนอันมั่นคง
ที่ดำรงคงอยู่ในจิตใจ
การก้มศีรษะอย่างสุภาพ
สื่อให้ทราบถึงความดีที่ซ่อนไว้
ใครพบเห็นเป็นนิยมชมชอบใจ
เกิดรักใคร่เอ็นดูและเมตตา
กิริยามารยาทอันงดงาม
นั่นคือความงามแท้และสูงค่า
เป็นความงามจากภายในฉายออกมา
ประเสริฐกว่าเสื้อผ้าอาภรณฺ์ใด
ป.ล. ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะกิริยา
(facebook & youtube : attaporn worasilp)
(25.2.62)
24 กุมภาพันธ์ 2562 13:02 น.

รากไม้

อ.วรศิลป์

รากไม้ชอนไชใต้ดิน
ยึดดินหากินอาหาร
เลี้ยงดูดอกใบเบ่งบาน
เลี้ยงดูกิ่งก้านแผ่ขยาย
รากไม้สงบเสงี่ยมเจียมตัว
ก้มหน้าก้มหัวชอนไช
เพื่อคงลำต้นเอาไว้
แม้ใครไม่เห็นสำคัญ
คนใช้ประโยชน์ต้นไม้
ดอกใบกินเป็นอาหาร
ชีวิตอิ่มหนำสำราญ
ดอกบานเด็ดดมชื่นใจ
รากไม้ชอนไชใต้ดิน
ตราบชีพชีวินหาไม่
รากไม้ไม่นึกน้อยใจ
ไม่นึกเสียใจชะตาตน
รากไม้ชอนไชใต้ดิน
หากินสร้างดอกออกผล
เท่านี้ดีใจมากล้น
รากไม้ไม่บ่นจนตาย
ป.ล. การไม่ลืมผู้มีคุณและรากเหง้าตนเอง นับว่าประเสริฐยิ่งนัก
(facebook & youtube : attaporn worasilp)
(24.2.62)
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอ.วรศิลป์