29 สิงหาคม 2563 04:59 น.

ต้นทุนชีวิต

อ.วรศิลป์

เกิดมาต่างมีต้นทุน
มีตุนไว้ในกระเป๋า
แตกต่างระหว่างเขาเรา
ไม่เท่าไม่ทัดเทียมกัน
เบื้องบนให้ต้นทุนมา
ต้นทุนชีวาเราท่าน
ติดตัวมาคราพ้นครรภ์
เพื่อปันสร้างสรรค์สังคม
ต้นทุนมีมากหรือน้อย
รู้จักใช้สอยเหมาะสม
ย่อมเกิดสิ่งดีน่าชม
สังคมนิยมชมเชย
เกิดมาเมื่อมีต้นทุน
ใช้ให้เกิดคุณสหายเอ๋ย
อย่าทำปล่อยปละละเลย
ใช้ให้งอกเงยงดงาม
ป.ล. ต้นทุนชีวิตที่ติดตัวมาพึงใช้ให้เกิดคุณค่า จึงนับว่างดงาม
        ฉะนั้น สิ่งดีๆในตัว  จงค้นให้ทั่วและหาให้เจอ
        ฝากติดตามคลิปเพลงบรรเลงใน youtube ด้วยครับ (attaporn worasilp)  ขอบคุณครับ
(12.2.62)
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอ.วรศิลป์