24 กุมภาพันธ์ 2564 13:24 น.

สัจจะชีวิต

อ.วรศิลป์

มีจุดเริ่มมีจุดจบ
มีการพบมีการพราก
มีความง่ายมีลำบาก
มีทุกข์ยากมีสบาย
มีความเขลามีความรู้
มีศัตรูมีสหาย
มีอะไรตั้งมากมาย
ตราบเวียนว่ายได้พบเจอ
23 กุมภาพันธ์ 2564 13:18 น.

ถี่ถ้วนจึงดี

อ.วรศิลป์

วิธีการอันถูกต้อง
แต่บกพร่องในการคิด
น่าจะถูกจึงกลับผิด
เหตุขาดคิดพิจารณา
การครวญใคร่การไตร่ตรอง
ช่วยลดช่องบกพร่องหนา
ความถ้วนถี่ที่ปัญญา
ย่อมนำพาสิ่งดีงาม
23 กุมภาพันธ์ 2564 13:13 น.

รำลึกพระคุณครู

อ.วรศิลป์

เมล็ดพันธุ์แห่งความคิด
ฝังในจิตครูพร่ำสอน
ทีละขั้นทีละตอน
วันเก่าก่อนตอนเยาว์วัย
วันเวลาล่วงพ้นผ่าน
จนถึงกาลวัยผู้ใหญ่
เมล็ดพันธุ์ครูปลูกไว้
เกิดผลให้ได้เก็บกิน
อันความรู้ที่ครูให้
ค่ามากมายมิรู้สิ้น
จารึกไว้ในดวงจินต์
ตราบชีพสิ้นมิลืมคุณ
(วันครู 2564)
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอ.วรศิลป์