23 มีนาคม 2564 13:34 น.

มากน้อยไม่สำคัญ

อ.วรศิลป์

ถึงแม้มีไม่มาก
แต่ถ้าหากรู้จักใช้
แม้มีไม่มากมาย
ก็อยู่ได้ไม่ยากเย็น
บางครั้งมีมากมาย
กลับกลายเป็นทุกข์เข็ญ
มากมายเกินจำเป็น
คือประเด็นเป็นทุกข์ใจ
18 มีนาคม 2564 15:08 น.

จริงใจและจริงจัง

อ.วรศิลป์

จริงใจอย่างเดียวอาจไม่พอ
อีกอย่างหนอต้องมีความจริงจัง
เพื่อสัมฤทธิ์ดั่งจิตคิดวาดหวัง
ต้องมีทั้งจริงจังและจริงใจ
เพื่อจะให้ได้สมปมที่คิด
เพื่อจะได้ดั่งจิตที่คิดไว้
เริ่มต้นด้วยการมีความจริงใจ
และสุดท้ายสำเร็จได้ด้วยจริงจัง
18 มีนาคม 2564 15:03 น.

ให้กำลังใจตนเอง

อ.วรศิลป์

กำลังใจจากคนอื่น
ที่หยิบยื่นให้มานั้น
มีคุณค่านับอนันต์
ช่วยผลักดันเราก้าวไป
แต่อีกหนึ่งที่สำคัญ
แรงใจอันแสนยิ่งใหญ่
นั่นคือกำลังใจ
หยิบยื่นให้กับตนเอง
14 มีนาคม 2564 16:33 น.

มั่นคงตรงทางธรรม

อ.วรศิลป์

มั่นคงดั่งขุนเขา
จึงยืนยาวไปแสนนาน
เดือนปีที่เคลื่อนผ่าน
ยังตระหง่านทระนง
มั่นคงในความดี
บารมีหนุนนำส่ง
สุขสันต์นั้นดำรง
พาเดินตรงแดนนิพพาน
12 มีนาคม 2564 15:03 น.

แตกต่าง สร้างสรรค์

อ.วรศิลป์

อาจแตกต่างทางความคิด
อาจต่างทิศที่เดินก้าว
ต่างภาระต่างหนักเบา
ต่างเรื่องราวประสบการณ์
แต่จุดหมายไม่ต่างกัน
จึงผูกพันสมัครสมาน
จึงใกล้ชิดจิตวิญญาณ
ในสายธารกาลเวลา
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอ.วรศิลป์