23 มกราคม 2566 15:55 น.

เพลงชีวิต

อ.วรศิลป์

เปรียบชีวิต..คือบทเพลง
ผู้บรรเลง..คือตัวฉัน
เพลงของใคร..เพลงของมัน
ผู้สร้างสรรค์..คือตัวเรา
จังหวะเร็ว..จังหวะช้า
ทั้งเริงร่า..ทั้งหม่นเศร้า
หนึ่งบทเพลง..ของตัวเรา
ล้วนคลุกเคล้า..ท่วงทำนอง
8 มกราคม 2566 16:48 น.

ตั้งสติ

อ.วรศิลป์

สังขารร่วงโรยไปไม่เที่ยงแท้
ความผันแปรมิพ้นคนทังหลาย
ความทรุดโทรมนั้นจริงทั้งหญิงชาย
ธรรมดาร่างกายไม่จีรัง
อันชีวิตเปรียบเป็นเช่นเดินทาง
ทุกก้าวย่างเข้าใกล้ไปหาฝั่ง
ทุกชีวีโลกนั้อนิจจัง
พึงระวังสติตั้งสร้างผลบุญ
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอ.วรศิลป์
>