28 ตุลาคม 2559 11:40 น.

หนังสือในตู้โชว์

อ.วรศิลป์

มีหนังสือดี ๆ แพง ๆ ใหม่ ๆ อยู่หลายเล่ม
เก็บใส่ตู้โชว์ไว้ที่บ้าน
เก็บไว้เพื่ออวด  เพื่อโชว์ ด้วยความภาคภูมิใจ
นาน ๆ จะหยิบออกมาปัดฝุ่นสักครั้ง
แล้วก็เก็บเข้าที่เดิม
......เคยคิดไหมว่า หนังสือเหล่านั้นรู้สึกอย่างไร
      กับการเป็นของโชว์อยู่ในตู้
................................
ที่บ้านฉันก็เคยมีตู้โชว์หนังสือ
ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว  ฉันเคยได้ยินหนังสือพูดกับฉัน
ฉันขอถ่ายทอดให้ฟังนะ
.....................................
วันนั้น ค่อนข้างดึก  หนังสือเล่มหนึ่งกระซิบบอกฉันว่า
" ฉันไม่อยากเป็นหนังสือใหม่ไปตลอดกาลหรอกนะ "
" หยิบฉัน  เปิดฉัน  ดูซิว่า มีอะไรดี ๆ ในตัวฉันบ้าง "
" ฉันไม่กลัวสกปรกหรอก และ ก็ไม่ต้องกลัวฉันจะเจ็บ "
" ฉันมอมแมมและยับยู่ยี่บ้างก็ไม่เป็นไร "
" ฉันไม่อยากเก็บสิ่งดี ๆ ไว้กับตัวฉันหรอก "
" เพราะมันไม่เกิดประโยชน์อะไร "
" ฉันถูกสร้างมาเพื่อบันทึกสิ่งดี ๆ ไว้ให้ผู้คน "
" ฉันมีเรื่องราวมากมายที่อยากเล่าให้ฟัง....หยิบฉันออกไปอ่านสิ "
" ชีวิตนี้ ฉันไม่อยากเป็นแค่หนังสือในตู้โชว์ "
" มันเสียชาติเกิดจริง ๆ "

				
24 ตุลาคม 2559 11:49 น.

ฉากสุดท้ายของชีวิต

อ.วรศิลป์ฉากแรกของชีวิต....เราไม่ได้กำหนด

ฉากสุดท้ายของชีวิตต่างหาก..... ที่เรากำหนดได้

…………………

คนดีกับคนเก่ง  เป็นคนละเรื่อง

ไม่เก่งก็ดีได้

คนดีกับคนรวย เป็นคนละเรื่อง

ไม่รวยก็ดีได้

คนดีกับเพศหญิงเพศชาย เป็นคนละเรื่อง

เพศใดก็ดีได้

คนดีกับคนจน เป็นคนละเรื่อง

ไม่ต้องยากจนก็เป็นคนดีได้

.....................

คนดีกับวงศ์ตระกูล เป็นคนละเรื่อง

คนดีกับรูปร่างหน้าตา เป็นคนละเรื่อง

คนดีกับวุฒิทางการศึกษา เป็นคนละเรื่อง

คนดีกับความเชื่อศรัทธาทางศาสนา เป็นคนละเรื่อง

........................

หมาป่าอยากเป็นแกะ จึงเอาขนแกะมาคลุมกาย

อีกาอยากเป็นนกยูง จึงเอาขนนกยูงมาแซมกาย

แต่อนิจจา เพียงเปลือกนอกที่เปลี่ยน ไม่ใช่เนื้อในที่เปลี่ยน

ความดีและคนดีก็เช่นกัน  คือ  ต้องดีจากข้างใน

....................................

ตั้งใจดี ก่อนลงมือทำความดีอุทิศถวาย

แล้วจึงเริ่มลงมือทำความดีอย่างมีเป้าหมาย

คุณค่าของความดีไม่ได้วัดที่ขนาด จำนวน หรือ ปริมาณ

ใยต้องกังวลว่าคนอื่นจะมอง จะคิดอย่างไร

ความดีที่ตั้งใจอุทิศถวาย ที่สุดก็นำสิ่งดีมาสู่ตัวเราด้วยเช่นกัน

ความดีที่ทำเพื่อเอาหน้า  จะถือเป็นความดีได้อย่างไร

........................

ฉากแรกของชีวิต.....เราไม่ได้กำหนด

ฉากสุดท้ายของชีวิตต่างหาก.....ที่เรากำหนดได้

22 ตุลาคม 2559 16:14 น.

คนที่โลกต้องการ

อ.วรศิลป์

" คนที่โลกต้องการ "

1. คนที่ทำ มากกว่า พูด 2. คนที่ทำดี ทำจริง 3. คนที่ให้มากกว่ารับ 4. คนที่คิดถึงคนอื่นมากกว่าตนเอง 5. คนที่จริงใจ 6. คนที่เมตตา กรุณา 7. คนที่เสียสละและอุทิศตน 8. คนที่ใช้ความรู้ความสามารถเพื่อส่วนรวม 9. คนที่เป็นแบบอย่างที่ดี 10. คนที่เป็นครูด้วยชีวิตจริง 11. คนที่ยอมขาดทุนเพื่อให้คนอื่นได้กำไร 12. คนที่เต็มใจสละสิ่งอันพึงมีพึงได้ของตนเพื่อผู้อื่น 13. และคนดี ๆ ในแง่มุมอื่น ๆ อีกมากมาย ....................................... วันนี้ คนไทยได้ประจักษ์แจ้ง ถึงนิยามของ " คนที่โลกต้องการ " ว่าเป็นเยี่ยงใด และมีคนไทยมากมายที่ตั้งใจดี เพื่อจะเป็นคน ๆ นั้นอีกคน " คนที่โลกต้องการ "

(ผู้น้อยขอคารวะ)

21 ตุลาคม 2559 08:28 น.

จากให้เขาคิดถึง

อ.วรศิลป์

" อยู่ให้เขารัก จากให้เขาคิดถึง "
พ่อกับแม่เคยสอนฉันด้วยประโยคนี้หลายครั้ง
และฉันก็จะสอนคนรุ่นต่อไปเช่นกัน
และวันนี้ ฉันและคนไทยทุกคน
ต่างก็ได้เห็นประจักษ์แจ้งในคุณค่าแห่งถ้อยคำกล่าวนี้
จากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขแก่พสกนิกร
ตลอดพระชนมชีพของพระองค์
วันนี้พระองค์จึงทรงได้รับการแซ่ซ้องสรรเสริญทั่วทั้งแผ่นดิน
อีกทั้งจะยังทรงสถิตอยู่หัวใจผองพสกไทยไปตราบนานเท่านาน
............................................
" อยู่ให้เขารัก จากให้เขาคิดถึง "
พ่อกับแม่เคยสอนฉันด้วยประโยคนี้หลายครั้ง
และฉันก็จะสอนคนรุ่นต่อไปเช่นกัน				
16 ตุลาคม 2559 09:07 น.

น้ำตาฉันไหล

อ.วรศิลป์น้ำตาฉันไหลไหลทั้งข้างนอก ข้างใน น้ำตาฉันไหล เพราะการจากไปของพ่อหลวงแห่งแผ่นดิน ฉันไม่ได้ร้องไห้ฉันเพียงแค่น้ำตาไหล ภาพและเรื่องราวมากมายในอดีตผ่านสื่อทีวีตลอด 24 ชั่วโมง บอกเล่าเรื่องราวความดีมากมายไม่จบไม่สิ้นที่พ่อได้ทรงกระทำ ยิ่งตอกย้ำให้เจ็บปวดร้าวลึกในการสูญเสียครั้งนี้ นี่ไม่ใช่การสูญเสียของครอบครัวเดียว นี่ไม่ใช่การสูญเสียของตระกูลเดียว หากแต่เป็นการสูญเสียของคนไทยทั้งแผ่นดิน น้ำตาฉันไหลไหลทั้งข้างนอกข้างใน น้ำตาฉันไหล กับการจากไปของพ่อหลวงแห่งแผ่นดิน ขอดวงพระวิญญาณของพ่อจงได้พักผ่อนในสันติสุขอันเป็นนิรันดร์เทอญ

Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอ.วรศิลป์